ABOUT ME

Thursday, April 28, 2011

PASARAN & PELABURAN INDUSTRI FILEM CEREKA MALAYSIA

PASARAN & PELABURAN INDUSTRI FILEM CEREKA MALAYSIA :

PERMASALAHAN & PELUANG

Oleh Azharul Azmir Kamarulzaman


Pengenalan

Sejak akhir-akhir ini, mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad seringkali menyuarakan bahawa ekonomi negara harus mengubah pendekatan dari terlalu bergantung kepada pleaburan langsung asing (FDI) kepada pelaburan langsung domestik (DDI). Ia sebenarnya memberi gambaran bagaimana lanskap ekonomi global semasa kini telah berubah. Ekonomi harus diberi tafsiran dan pendekatan baru untuk mengendalikannya. Seiring dengan itu, perubahan kitaran ini juga memperlihatkan bagaimana industri kreatif menjadi semakin penting dan memainkan peranan besar dalam kitaran ekonomi global.

Kementerian Penerangan, Kebudayaan & Kebudayaan baru-baru ini mengumumkan bahawa industri kreatif negara menyumbang sejumlah RM6 bilion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. Negara Singapura menyasarkan industri kreatif dan kandungan mereka akan menyumbang 10% dari GDP mereka dalam tempuh masa beberapa tahun akan datang. Setiap penglibat terutama pengurus industri harus menyedari kepentingan untuk terus mengangkat industri kreatif sebagai sebuah industri dominan yang relevan dan memainkan peranan jelas dalam KDNK negara sekiranya mahu industri ini `dipandang` oleh pihak kerajaan dan juga para pelabur. Perhatian kedua pihak ini amat diperlukan, dan ini menjadi tugas amat berat kepada para pengurus industri untuk memastikan industri filem berada dalam `agenda penting` kedua pihak ini.

Program Tranformasi Ekonomi (ETP) yang baru dilancarkan baru-baru ini juga memperlihatkan hal ini apabila menyatakan secara jelas bahawa industri kandungan dan industri kreatif sebagai salah satu bidang keberhasilan utama negara. Ini adalah peluang yang harus direbut oleh industri filem tempatan untuk berkembang pada kadar yang lebih komptetatif.

Dalam konteks industri filem cereka secara khusus, bagi memenuhi hasrat itu, industri ini mencapaikan peningkatan dalam pasaran berasaskan kepenggunaan/ penontonan khalayak perdana bagi memastikan industri ini terus relevan dan mampu memain peranan sebagai sebuah industri dalam sebuah negara membangun seperti Malaysia

Memahami sifat filem itu sendiri yang merupakan salah satu bentuk seni yang pastinya menimbulkan conflict of interest dalam hal ini, industri filem cereka harus ditadbir dan diurus secara profesional dan seimbang. Dengan bersifat sebagai sebuah karya seni, pastinya kadangkala berlaku percanggahan dengan kehendak pasaran semasa yang lebih berorentasi budaya popular. Klasifikasi filem sebagai komoditi ekonomi secara mutlak pula pasti akan tidak dipersetujui oleh sesetengah karyawan filem yang melihat filem sebagai medium mereka untuk berkarya, berekspresi mahupun mengupas permasalahan sosial semasa. Namun, jika mahu melihat industri filem cereka Malaysia, kedua-dua fahaman ini harus dilihat secara rasional dan seimbang. Dengan cara itu, barulah kita akan menemui pendekatan terbaik dalam mengendalikannya.


Penguasaan Pasaran Tempatan

Filem merupakan komoditi universal. Industri filem menjanjikan sebuah pasaran global yang semakin hari semakin berkembang. Bukan sahaja dari sudut pasaran antara negara, tetapi juga perkembangan teknologi yang memperkenalkan pelbagai platform penayangan. Ini sekaligus mempelbagaikan segmen pasaran bagi industri filem yang sememangnya bergantung besar kepada hasil dari jualan kutipan tiket dan jualan hak tayangan dan hak pengedaran (right).

Namun, dalam situasi semasa filem cereka tempatan yang masih belum mampu memainkan peranan besar dalam pasaran global, elok rasanya jika penulis memfokuskan terlebih dahulu kepada persoalan filem cereka Malaysia dalam pasaran filem tempatan, khususnya dari pemameran di pawagam

Sebagai filem cereka, pulangan yang paling menjadi tumpuan para pelabur dan penerbit semestinya dari kutipan di pawagam. Dalam tempoh lima tahun terakhir ini, kita dapat melihat jumlah kutipan filem cereka Malaysia di pawagam meningkat dari tahun ke tahun. Banyak pihak melihat peningkatan kutipan ini memperlihatkan pembangunan industri filem cereka Malaysia.

Persoalannya, sejauh mana peningkatan nilai kutipan pawagam tersebut dapat ditakrifkan sebagai pembangunan industri filem cereka Malaysia dalam erti kata sebenar. Bagi penulis secara peribadi, pembangunan industri filem cereka Malaysia, dalam konteks konteks filem sebagai komoditi ekonomi, tidak harus dinilai secara cetek sedemikian.

Peningkatan taraf hidup masyarakat yang sekaligus menaikkan harga tiket pawagam harus diambil kira. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk di Malaysia juga harus diambil perhatian. Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan laporan awal, jumlah penduduk Malaysia pada Bancian Penduduk 2010 adalah berjumlah hampir 29 juta bebanding 24 juta sepuluh tahun dahulu.

Dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah pawagam, serta peningkatan harga tiket, adakah kadar peningkatan nilai kutipan tiket filem cereka kita selari dengan kadar pertambahan tiga elemen tersebut.

Jika perbandingan dibuat, antara kutipan kebanyakan filem tempatan kini yang mengutip sekitar RM2 juta dengan filem Adik Manja tayangan tahun 1979 dengan kutipan yang hampir sama, pastinya ia harus dilihat sebagai penurunan pasaran.

Jika dahulu filem cereka Malaysia ditayang hanya sekitar 20 salinan filem, filem kini kebanyakannya antara 45 hingga 65 salinan, iaitu meningkat lebih 150%. Jadi, jika ia mengutip jumlah kutipan yang sama atau hampir sama, adalah sukar sekali untuk melihat ia sebagai peningkatan dalam pasaran.

Bolehkah filem Adnan Sempit yang mencatat RM7.66 juta dianggap lebih berjaya dari filem Sembilu 2 yang mengutip RM6 juta lebih 15 tahun yang lalu? Ini belum mengambil kira aspek kos penerbitan dan membuat salinan filem itu sendiri yang pastinya meningkat dari hari ke hari.

Seorang ahli akademik, Dr Mahadi J Murad pernah menyuarakan pendapat bahawa, dengan industri pemameran filem yang semakin meningkat dari masa ke masa, pendekatan yang sesuai untuk menilai kredibiliti pembangunan dan peningkatan industri filem cereka Malaysia ialah melalui penguasaan pasaran oleh filem cereka tempatan dalam pasaran tempatan.

Jika pendekatan ini diambil kira, bagi tempoh lima tahun dari 2005 hingga 2009, penguasaan filem cereka Malaysia dalam jumlah kutipan filem cereka di Malaysia bukan sahaja tidak meningkat, malah menurun dari 14.43 % pada tahun 2005 kepada 13.66% pada 2009.

Oleh itu, satu pendekatan baru harus difikirkan dalam mengukur prestasi pembangunan industri filem Malaysia, dan bukan hanya melalui peningkatan kutipan di pawagam semata-mata. Pihak bertanggungjawab harus memikirkan pendekatan yang paling adil dan sesuai dalam hal ini.


Senario Pelaburan Semasa

Seperti yang dinyatakan terdahulu, survival dan daya tahan industri perfileman dalam memastikan ia relevan dengan cara hidup hari ini bergantung kepada keupayaannya memainkan peranan dalam sistem urusniaga dan ekonomi. Mahu atau tidak perfileman harus berdiri sebagai sebuah industri, dengan kata lain mampu menjadi penyumbang kepada ekonomi.

Dalam memperkatakan tentang pelaburan industri filem, dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini, secara rambang, kemasukan pelabur dalam bidang perfileman khususnya penerbitan dan pemameran (pawagam) semakin meningkat.

Dalam bidang penerbitan, kebanyakan pelabur baru terdiri dari pelabur individu dan syarikat persendirian. Ini turut dipengaruhi oleh bantuan dan skim pinjaman yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Skim Pinjaman Filem Cereka (SPFC), serta Dana Industri Kreatif yang masih diperingkat awal perlaksanaannya. Kemunculan pelaburan baru dari sektor korporat pula sangat perlahan dengan bergantung kepada pelabur sedia ada seperti Media Prima Berhad (melalui anak syarikat Primeworks Studio Sdn Bhd) dan Astro All Asia Network (melalui anak syarikat Astro Shaw Sdn Bhd & Tayangan Unggul Sdn Bhd).

Ketidakyakinan para pelabur korporat diyakini atas faktor industri perfileman sendiri yang dilihat tidak mempunyai jaminan pulangan yang pasti disamping ketiadaan persekitaran industri yang kondusif dan diyakini. Bajet 2011 yang dibentang oleh YAB Perdana Menteri pada 15 Oktober 2010 hanya memperuntukkan sekitar RM200 juta atau 0.09 % dari bajet negara untuk industri kreatif. Jumlah tersebut pasti lebih rendah bila dibahagikan kepada semua bidang dalam industri kreatif termasuk industri filem cereka. Ini secara tidak langsung memperlihatkan tahap komitmen dan keyakinan pihak kerajaan secara langsung kepada industri filem cereka yang pastinya turut mempengaruhi keputusan para pelabur. Para penglibat industri harus bekerja lebih keras untuk meraih keyakinan yang lebih baik dari pihak kerajaan.

Dengan tidak menafikan kepentingan pelaburan individu dan syarikat persendirian, pertambahan pelabur korporat khususnya dari syarikat senarai awam (public listed company) dirasakan perlu kerana secara tidak langsung mampu membina reputasi sebuah industri yang kukuh dan diyakini. Ini juga kerana pelabur korporat biasanya merupakan pelabur serius yang konsisten dalam pelaburan berbanding pelabur individu yang kebanyakan bersifat sementara. Ini sangat penting bagi meyakinkan pengurus dana dalam membawa masuk pelabur ke dalam industri. Begitu juga dengan pelaburan dari syarikat-syarikat modal teroka (venture capital) dan syarikat dana ekuiti persendirian. Ini pasti dapat dipertingkatkan jika pihak kerajaan mengemukan insentif dan persekitaran pasaran & pelaburan yang kondusif dalam menarik perhatian para syarikat pengurus dana pelaburan ini.


Prospek Masa Depan

Industri filem cereka merupakan sebuah industri yang berdaya maju dan berdaya saing tinggi dalam kitaran ekonomi hari ini. Ini dapat kita lihat melalui keupayaan industri kreatif menjadi salah satu industri terpenting hari ini. Ini diakui oleh pihak UNESCO yang melalui kajiannya menjelaskan industri kreatif kini menjadi industri kedua terbesar di dunia. Peralihan sistem ekonomi dunia dari pengetahuan semata-mata kepada nilai tambah kreativiti dan inovasi juga memperlihatkan industri kreatif, termasuk industri filem dan industri kandungan menjadi sebuah industri yang sangat penting.

Perkembangan cara hidup kontemporari kini memperluaskan industri filem cereka dari hanya bergantung kepada aktiviti penerbitan, pengedaran dan pemameran semata-mata. Watak-watak dalam filem kini menjadi ikon yang mampu menjadi sebuah jenama. Filem mampu diedar dalam pelbagai platform termasuk home video, media baru dan sebagainya. Industri penyiaran yang berkembang seperti kemunculan saluran Astro First dan saluran televisyen berasaskan protokol internet (IPTV) secara tidak langsung meningkat jumlah segmen penjualan hak tayangan (right).

Kemunculan sub-pasaran seperti ini harus dipergunakan para penggiat dan pelabur filem cereka di Malaysia bukan sahaja meningkatkan perolehan, tetapi juga melihat kemungkinan dan kemampuan untuk lebih mempelbagaikan jenis kandungan yang ditawarkan kepada penonton. Ini termasuk kandungan untuk khalayak perdana hingga kepada kandungan untuk segmen pasaran altenatif (kandungan yang tidak sesuai untuk khalayak perdana). Segmen pasaran alternatif meskipun kecil, tetapi merupakan sebuah pasaran berpotensi besar untuk berkembang.


Penutup

Kemunculan para pengurus profesional generasi baru yang mempunyai pengkhususan kepakaran pengurusan industri kreatif dan industri filem diharapkan membawa sinar baru kepada industri filem cereka Malaysia. Pengurus yang memahami tuntutan survival dalam sistem ekonomi dan apresiasi terhadap produk berasaskan seni mampu mencari pendekatan terbaik mengurus sebuah industri yang kritikal seperti industri filem ini.

Inilah masa yang sesuai untuk industri filem cereka Malaysia untuk mendapatkan tempat yang sewajarnya sepertimana industri filem di Amerika Syarikat, India & Australia. Seharusnya slogan `Filem Malaysia ke Persada Dunia` yang dibawa oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) sebagai agensi bertanggungjawab dalam industri ini bakal menjadi realiti dalam erti kata sebenar.


(Artikel untuk majalah Dewan Ekonomi, Edisi April 2011)

Monday, March 7, 2011

PELABURAN INDUSTRI PERFILEMAN ASIA TENGGARA

Pelaburan Industri Perfileman Asia Tenggara :

AnalisisTerhadap Penerbitan Filem Cereka

Malaysia & Singapura (2007 - 2011)

Oleh : Azharul Azmir Kamarulzaman

Abstrak

Kajian ini adalah bagi menyelidik, menganalisis dan seterusnya memberi gambaran tentang pelaburan dalam industri filem cereka di Malaysia dan Singapura dalam aktiviti penerbitan. Kajian ini menyelidik dalam tempoh lima tahun iaitu bermula tahun 2007 hingga tahun 2011. Hasil pengumpulan maklumat akan dianalisis secara analogi terhadap kes dan senario dalam konteks yang sama di kedua buah negara. Ia akan membincangkan lanskap pelaburan dalam industri filem cereka di kedua negara. Penemuan hasil kajian di penghujung kajian bakal memberikan gambaran secara mendalam tentang pelaburan industri filem cereka Malaysia dan Singapura termasuk dari aspek skala, trend, faktor penggalak, permasalahan serta potensi yang berkemampuan untuk diterokai.

Pernyataan Masalah

Sejak akhir-akhir ini, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad seringkali menyuarakan bahawa ekonomi Malaysia harus mengubah pendekatan dari terlalu bergantung kepada pelaburan langsung asing (FDI) kepada pelaburan langsung domestik (DDI). Ia sebenarnya memberi gambaran bagaimana lanskap ekonomi global semasa kini telah berubah. Ekonomi harus diberi tafsiran dan pendekatan baru untuk mengendalikannya. Seiring dengan itu, perubahan kitaran ini juga memperlihatkan bagaimana industri kreatif menjadi semakin penting dan memainkan peranan besar dalam kitaran ekonomi global.

Unit Perancang Ekonomi Malaysia (2010) dalam Rancangan Malaysia Ke-10 menyatakan industri kreatif di Malaysia menyumbang 1.6% KDNK negara. Kementerian Penerangan, Kebudayaan & Kebudayaan Malaysia baru-baru ini mengumumkan bahawa industri kreatif negara menyumbang sejumlah RM6 bilion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. Media Development Authority di Singapura menyasarkan industri kreatif dan kandungan mereka akan menyumbang 10% dari GDP Singapura dalam tempuh masa beberapa tahun akan datang. Setiap penglibat terutama pengurus industri harus menyedari kepentingan untuk terus mengangkat industri kreatif sebagai sebuah industri dominan yang relevan dan memainkan peranan jelas dalam KDNK negara sekiranya mahu industri ini diberi perhatian oleh pihak kerajaan dan juga para pelabur. Perhatian kedua pihak ini amat diperlukan, dan ini menjadi tugas amat berat kepada para pengurus industri untuk memastikan industri filem berada dalam agenda penting kedua pihak ini.

Program Tranformasi Ekonomi (ETP) (2010) di Malaysia yang baru dilancarkan baru-baru ini juga memperlihatkan hal ini apabila menyatakan secara jelas bahawa sektor kandungan komunikasi sebagai salah satu bidang keberhasilan utama negara (NKEA) di Malaysia. Ini adalah peluang yang harus direbut oleh industri filem tempatan untuk berkembang pada kadar yang lebih komptetatif.

Dalam konteks industri filem cereka secara khusus, bagi memenuhi hasrat itu, industri ini mencapaikan peningkatan dalam pasaran berasaskan kepenggunaan/ penontonan khalayak perdana bagi memastikan industri ini terus relevan dan mampu memain peranan sebagai sebuah industri dalam sesebuah negara.

Filem merupakan komoditi universal. Industri filem menjanjikan sebuah pasaran global yang semakin hari semakin berkembang. Bukan sahaja dari sudut pasaran antara negara, tetapi juga perkembangan teknologi yang memperkenalkan pelbagai platform penayangan. Ini sekaligus mempelbagaikan segmen pasaran bagi industri filem yang sememangnya bergantung besar kepada hasil dari jualan kutipan tiket dan jualan hak tayangan dan hak pengedaran (right).

Seperti yang dinyatakan terdahulu, survival dan daya tahan industri perfileman dalam memastikan ia relevan dengan cara hidup hari ini bergantung kepada keupayaannya memainkan peranan dalam sistem urusniaga dan ekonomi serta membangunkan pasaran. Mahu atau tidak perfileman harus berdiri sebagai sebuah industri, dengan kata lain mampu menjadi penyumbang kepada ekonomi. Dalam mencapai dan mengekalkan tahap tersebut, perkara utama yang harus diberi perhatian dan galakan sewajarnya adalah dari aspek pelaburan ke dalam industri. Hanya melalui kemasukan pelaburan, industri dapat terus membangun dan meningkat.

Oleh yang demikian, penyelidik berpendapat pentingnya sebuah penyelidikan bertulis berkenaan pelaburan industri filem cereka. Ini meliputi skala, trend, kadar pertumbuhan, permasalahan & potensi. Namun, keperluan tersebut masih tidak dipenuhi apabila Malaysia dan Singapura khususnya masih kekurangan kajian berkenaan isu ini.

Bagi kajian ini, pengkaji memilih bagi menjalankan kajian hal terbabit di secara perbandingan dua buah negara yang disebut di atas, iaitu di Malaysia dan Singapura Ini adalah kerana kedua negara ini yang berlainan taraf sebagai negara membangun dan negara maju seharusnya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk saling lengkap melengkapi. Penting untuk pentadbir mengetahui kedudukan dan strategi kedua negara ini bagi membolehkan kita memahami sebaik mungkin kemampuan dan hala tuju yang praktikal untuk industri filem cereka di kedua buah negara.

Objektif Kajian

1) Menyelidik dan menganalisis lanskap pelaburan filem cereka di antara Malaysia dan Singapura dari sudut skala, trend dan kadar pertumbuhan, permasalahan & potensi pelaburan filem cereka di kedua negara.

2) Membuat perbandingan secara persamaan dan perbezaan bagi mencadangkan titik temu yang berpotensi dan praktikal dalam mewujudkan hubungan dua hala dalam mempertingkatkan pembangunan pelaburan industri filem cereka kedua negara.

Kajian Literatur

Industri filem cereka merupakan sebuah industri yang berdaya maju dan berdaya saing tinggi dalam kitaran ekonomi hari ini. Ini dapat kita lihat melalui keupayaan industri kreatif menjadi salah satu industri terpenting hari ini. Ini diakui oleh pihak UNESCO yang melalui kajiannya menjelaskan industri kreatif kini menjadi industri kedua terbesar di dunia. Peralihan sistem ekonomi dunia dari pengetahuan semata-mata kepada nilai tambah kreativiti dan inovasi juga memperlihatkan industri kreatif, termasuk industri filem dan industri kandungan menjadi sebuah industri yang sangat penting.

Perkembangan cara hidup kontemporari kini memperluaskan industri filem cereka dari hanya bergantung kepada aktiviti penerbitan, pengedaran dan pemameran semata-mata. Watak-watak dalam filem kini menjadi ikon yang mampu menjadi sebuah jenama. Filem mampu diedar dalam pelbagai platform termasuk home video, media baru dan sebagainya. Industri penyiaran yang berkembang seperti kemunculan saluran Astro First dan saluran televisyen berasaskan protokol internet (IPTV) secara tidak langsung meningkat jumlah segmen penjualan hak tayangan (right). Ini semua memberikan keyakinan pelabur terhadap pelaburan dalam penerbitan filem cereka.

Kemunculan sub-pasaran seperti ini harus dipergunakan para penggiat dan pelabur filem cereka bukan sahaja meningkatkan perolehan, tetapi juga melihat kemungkinan dan kemampuan untuk lebih mempelbagaikan jenis kandungan yang ditawarkan kepada penonton. Ini termasuk kandungan untuk khalayak perdana hingga kepada kandungan untuk segmen pasaran altenatif (kandungan yang tidak sesuai untuk khalayak perdana). Segmen pasaran alternatif meskipun kecil, tetapi merupakan sebuah pasaran berpotensi besar untuk berkembang.

Seorang penyelidik ekonomi telah membuat satu kajian bagi melihat hubungkait rapat antara industri hiburan termasuk perfileman dengan sistem ekonomi global. Vogel H.L. (2007) menyatakan “perspectives provided by this approach will enable us to see how entertainment is defined and how it fits into larger economic picture.”

Dalam memperkatakan tentang pelaburan industri filem cereka di Malaysia, dalam bidang penerbitan, kebanyakan pelabur baru terdiri dari pelabur individu tempatan dan syarikat persendirian tempatan. Ini turut dipengaruhi oleh bantuan dan skim pinjaman yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Skim Pinjaman Filem Cereka (SPFC), serta Dana Industri Kreatif yang masih diperingkat awal perlaksanaannya. Kemunculan pelaburan baru dari sektor korporat pula sangat perlahan dengan bergantung kepada pelabur sedia ada seperti Media Prima Berhad (melalui anak syarikat Primeworks Studio Sdn Bhd) dan Astro All Asia Network (melalui anak syarikat Astro Shaw Sdn Bhd & Tayangan Unggul Sdn Bhd).

Ketidakyakinan para pelabur korporat diyakini atas faktor industri perfileman sendiri yang dilihat tidak mempunyai jaminan pulangan yang pasti disamping ketiadaan persekitaran industri yang kondusif dan diyakini. Belanjawan negara Malaysia iaitu Bajet 2011 yang dibentang oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Najib Tun Razak (2010) pada 15 Oktober 2010 menyatakan “sejumlah RM200 akan diperuntukkan disediakan bagi perolehan industri kreatif seperti filem, drama dan dokumentari keluaran tempatan yang berkualiti tinggi”. Ini menunjukkan kerajaan Malaysia hanya memperuntukkan sekitar RM200 juta atau 0.09 % dari bajet negara untuk industri kreatif. Jumlah tersebut pasti lebih rendah bila dibahagikan kepada semua bidang dalam industri kreatif termasuk industri filem cereka. Ini secara tidak langsung memperlihatkan tahap komitmen dan keyakinan pihak kerajaan secara langsung kepada industri filem cereka yang pastinya turut mempengaruhi keputusan para pelabur. Para penglibat industri di Malaysia harus bekerja lebih keras untuk meraih keyakinan yang lebih baik dari pihak kerajaan.

Ini sedikit berbeza di Singapura apabila industri filem cereka berkembang dari kemasukan pelaburan dari luar negara yang memberangsangkan. Kemasukan pelaburan ini dalam bentuk kerjasama produksi (co-production) dan juga pelaburan langsung (direct investment). Selain itu, bagi menampung kos pengeluaran yang tinggi akibat kos tenaga kerja yang tinggi dalam negara, Singapura mula meneroka penyaluran sumber luar (outsourcing) apabila menjalankan kerja produksi dan pasca produksi di luar negara terutama di negara seperti Indonesia dan China. Ini terutamanya bagi filem dan kandungan berasaskan animasi.

Jika dilihat dari keyakinan pelabur terhadap pasaran tempatan, dengan keluasan dan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dari Malaysia, pasaran filem cereka di Singapura dilihat amat kompetatif apabila secara puratanya, pemameran filem-filem mereka mampu mencapai sekitar RM 3 juta hingga RM 4 juta, iaitu hampir sama dengan pemameran filem di Malaysia.

Dalam mengulas hal ini, kita dapat melihat secara kasar, industri filem cereka di Malaysia dan Singapura mencatat perkembangan pada kadar yang berbeza turut dipengaruhi oleh budaya masyarakat penonton.

Menurut Mohaideen A.R. & Jamaludin (2005) “Perbincangan dan perdebatan mengenai globalisasi juga seringkali dikaitkan dengan `world culture` dan juga perkembangan `global culture`. Perkembangan kepada budaya global ini adalah hasil daripada kemajuan dan perkembangan yang ekstensif dalam pasaran dan perbadanan-perbadanan yang bersifat multinational, teknologi media dan komunikasi serta sistem produksi dan juga kepenggunaan antarabangsa.”

Berkenaan kepemilikan hakcipta dan harta intelek dalam perniagaan penerbitan filem yang kini menjadi satu komoditi berharga dalam industri kreatif, Alberstat (2004) menyatakan, “one of fundamental elements of the film business is the buying and selling of right; right in books, scripts, treatments, magazine articles, short stories and various other form of intellectual property.” Ini memperlihatkan industri filem merupakan pasaran yang serius dan berkemampuan memperolehi pulangan pelaburan dalam jangkamasa yang panjang serta tidak terhad.

Pihak kerajaan Malaysia dalam usaha memperkukuh peranan industri filem dalam sistem ekonomi Malaysia sepertimana menjelaskan dalam pelan dasar ekonomi Malaysia iaitu Rancangan Malaysia Ke-9. Unit Perancang Ekonomi (2006) menjelaskan “Malaysia has vast cultural and creative resources in the fields of performing arts, visual and fine arts, Islamic calligraphy and Jawi writing, film, arts education, literary work and craft which can be further developed and exploited. During the Ninth Plan period, the economic potential of creative cultural industry will be further developed through close collaboration between the public and private sectors. To facilitate the development of creative industry and to ensure its contribution to the economy, the Government will continue to provide a conducive environment as well supportive infrastructure. Industries will be encourages to utilize various facilities at the state level.”

Kaedah Kajian

Bersesuaian dengan kerja penyelidikan berkenaan industri, pengkaji memilih untuk menjalankan penyelidikan ini dengan pendekatan kualiatif dan kuantitatif secara seimbang. Ini sangat penting bagi membolehkan hasil kajian yang diperolehi adalah mampu memberi gambaran sebenar secara menyeluruh terhadap senario dalam industri tanpa mengecualikan kepentingan nilai sains sosial dalam setiap timbang tara yang bakal dijalankan dalam penyelidikan ini.

Analisis kepada pelaburan penerbitan filem cereka ini ini akan dilakukan secara berperingkat dengan pecahan kepada tujuh sub-topik utama iaitu (1) skala, (2) trend (3) kadar pertumbuhan, (4) permasalahan & (5) potensi.

Jumlah pelaburan ini juga akan melihat tentang peratusan tiga bentuk pelaburan iaitu (1) pelaburan dari luar negara di negara terbabit, (2) pelaburan tempatan dan juga (3) pelaburan pelabur tempatan di luar negara.

Siginifikan Kajian

Penyelidikan ini bakal memberikan gambaran jelas tentang situasi dan permasalahan pelaburan penerbitan filem cereka di Malaysia dan Singapura. Ia bakal menjadi sebuah kajian yang praktikal yang mampu menjadi rujukan para pengurus dan penggiat industri filem di Malaysia khususnya dan negara lain umumnya. Ia juga bakal memberi ruang untuk para pentadbir dan pengurus industri di kedua negara melihat kekuatan dan kelemahan industri filem cereka di kedua negara dalam mengeksploitasi kekuatan, menambahbaik kekurangan dan memperbaiki kesilapan.

Kemunculan para pengurus profesional yang mempunyai pengkhususan kepakaran dan latar akademik dalam pengurusan industri kreatif dan industri filem serta pelaburan industri diharapkan membawa sinar baru kepada industri filem cereka Malaysia. Pengurus yang memahami tuntutan survival dalam sistem ekonomi dan apresiasi terhadap produk berasaskan seni mampu mencari pendekatan terbaik mengurus sebuah industri yang kritikal seperti industri filem ini. Mereka harus memahami kepentingan pelaburan dalam survival sebuah industri filem cereka yang membangun serta mengangkat nilai kreativiti ke tempat yang sewajarnya.

Kesimpulan

Malaysia dan Singapura sebagai negara berjiran dalam rumpun yang sama, meski berbeza taraf sebagai negara dan membangun negara maju mempunyai potensi untuk saling lengkap melengkapi dalam perkembangan dan pembangunan industri filem cereka kedua negara. Ini juga memastikan industri perfileman di negara timur adalah kompetatif dan mampu bersaing dalam pasaran global disamping membantu membina peradaban budaya intelektual yang lebih baik dalam pengurusan industri filem cereka serantau.

(Kertas kerja ini adalah bagi penyelidikan peringkat sarjana penulis)

Thursday, January 6, 2011

GERAN, PINJAMAN & PELABURAN PENERBITAN FILEM DI MALAYSIA

GERAN, PINJAMAN & PELABURAN PENERBITAN FILEM DI MALAYSIA:

PEMBIAYAAN PENERBITAN FILEM CEREKA MALAYSIA TAHUN 2009

Oleh Azharul Azmir Kamarulzaman

1.0 PENGENALAN

Industri perfileman Malaysia sejak awal tahun 2000-an memperlihatkan perkembangan yang memberangsangkan. Meskipun trend pembangunan tersebut pada kadar yang tidak terlalu drastik, namun ia masih memperlihatkan kadar peningkatan yang lebih pantas berbanding trend peningkatan yang dicatatkan pada dua dekad sebelumnya.

Setelah tamat era studio oleh kapitalis asing pada awal perfileman bertapak di Studio Jalan Ampas, perkembangan perfileman Malaysia seolah terbantut apabila ia hanya mampu berdiri sebagai sebuah bidang perusahaan yang bersifat kecil-kecilan oleh syarikat persendirian pada 1970-an dan 1980-an. Namun, setelah dekad 1990-an memperlihat zaman gelap industri filem Malaysia, dekad berikutnya seolah menjadi detik kelahiran semula industri ini untuk mula memperlihatkan kemampuannya untuk berdiri sebagai sebuah industri mampan yang memainkan peranan dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam usaha memastikan industri ini terus relevan dan mampu memain peranan dalam sebuah negara membangun seperti Malaysia, industri ini harus berdiri sebagai sebuah industri yang mencapaikan peningkatan dalam pasaran dagangan ekonomi berasaskan kepenggunaan/ penontonan khalayak perdana.

Namun, sifat filem itu sendiri yang merupakan salah satu bentuk seni pastinya menimbulkan conflict of interest dalam hal ini. Apabila ia bersifat sebagai sebuah produk seni, pastinya kadangkala berlaku percanggahan dengan kehendak pasaran semasa yang lebih berorentasi budaya popular. Klasifikasi filem sebagai komoditi ekonomi secara mutlak pasti akan tidak dipersetujui oleh sesetengah karyawan filem yang melihat filem sebagai medium mereka untuk berkarya, berekspresi mahupun mengupas permasalahan sosial semasa.

Kedua-dua fahaman ini harus dilihat secara rasional. Pihak pentadbir khususnya agensi bertanggungjawab harus melihat hal ini secara seimbang kerana kedua-dua sudut pandang ini, tidak kira berhubung ekonomi mahupun estetika mempunyai kepentingan secara langsung yang memberikan sumbangan besar dalam usaha membentuk Malaysia sebagai sebuah tamadun yang dihormati. Peradaban yang dihormati tentunya negara yang mempunyai kestabilan ekonomi dan sosial secara seimbang.

Namun, walau apapun pertikaian yang muncul, industri ini hanya akan wujud dan kekal dengan adanya pelaburan yang membolehkan segala aktiviti termasuk penerbitan, pengedaran dan pemameran dijalankan. Pelaburan dalam konteks industri filem cereka di Malaysia merangkumi tidak bentuk utama iaitu pelaburan langsung, pinjaman serta tajaan.

2.0 SKOP ANALISA

2.1 Filem Cereka Malaysia

Kajian ini hanya merangkumi filem cereka Malaysia. Menurut definisi yang ditakrifkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, filem cereka Malaysia bermaksud filem untuk tayangan panggung wayang yang diterbitkan di Malaysia atau mana-mana tempat lain oleh warganegara Malaysia atau suatu syarikat yang diperbadankan di Malaysia yang majoriti sahamnya dipegang oleh warganegara Malaysia.

2.2 Tempuh Kajian

Kajian ini terhad kepada filem cereka Malaysia yang ditayangkan di pawagam tempatan sepanjang tahun 2009.

3.0 DATA FILEM CEREKA TAHUN 2009

Bagi tujuan analisa ini, pengkaji telah mengumpul data penerbitan filem-filem cereka yang ditayangkan sepanjang tahun 2009. Data-data ini meliputi kos penerbitan, kutipan, pelabur, penaja dan pinjaman.

Sepanjang tahun 2009, sejumah 28 buah filem cereka Malaysia telah ditayangkan di pawagam tempatan.

FILEM YANG DITAYANGKAN TAHUN 2009

Bil

Judul Filem

Genre

Kos Penerbitan & Pemasaran

Kutipan Kasar (RM)

Mula Tayang

Bilangan Pawagam

Maut

Seram

1.50 juta

1.60 juta

15.01.09

32

Sifu & Tongga

Komedi

1.60 juta

2.57 juta

29.01.09

58

Geng: Penggembaraan Bermula

Animasi

4.00 juta

6.20 juta

12.02.09

55

Rasukan Ablasa

Seram

1.50 juta

0.82 juta

26.02.09

38

Jin Hutan

Seram/ Misteri

0.63juta

0.23 juta

12.03.09

40

Sayang

Romantik

1.86 juta

0.37 juta

12.03.09

47

Talentime

Drama

1.30 juta

0.42 juta

26.03.09

38

Jangan Tegur

Seram

1.72 juta

3.42 juta

09.04.09

59

Bohsia...Jangan Pilih Jalan Hitam

Aksi Drama

1.50 juta

4.14juta

23.04.09

49

Sell Out?

Komedi

2.92 juta

0.16juta

07.05.09

20

Syurga Cinta

Romantik

1.50 juta

2.38juta

21.05.09

52

Jomlah C.I.U.M

Patriotik

0.20 juta

0.03 juta

21.05.09

52

Jangan Pandang Belakang Congkak

Komedi Seram

1.72 juta

6.09juta

04.06.09

58

Skrip 7707

Seram

1.27 juta

1.91juta

16.07.09

43

Setem

Komedi Aksi

1.90 juta

1.27juta

30.07.09

51

Jin Notti

Komedi

0.48 juta

2.04juta

20.09.09

61

Momok The Movie

Seram

1.90 juta

2.09juta

20.09.09

50

Papadom

Seram

1.44 juta

3.37juta

08.10.09

41

Lembing Awang Pulang Ke Dayang

Sejarah

1.88 juta

0.09 juta

22.10.09

30

Pisau Cukur

Romantik Komedi

1.40 juta

2.32juta

05.11.09

43

Senario The Movie Episode 2: Beach Boys

Komedi

1.70 juta

3.09juta

19.11.09

62

Jalang

Drama

0.68 juta

0.67juta

26.11.09

46

My Spy

Romantik

2.00 juta

1.19juta

03.12.09

48

Pulau Asmara

Romantik

0.15 juta

0.04juta

17.12.09

25

Santau

Sejarah

1.72 juta

3.48juta

10.12.09

61

Muallaf

Drama

1.30 juta

0.19juta

24.12.09

17

Duhai Si Pari-pari

Komedi Fantasi

1.30 juta

0.58juta

31.12.09

38

Karaoke

0.40 juta

0.005juta

JUMLAH

41.47 juta

52.92 juta

PURATA PER FILEM

1.49 juta

1.89 juta

Dari 28 buah filem yang ditayang sepanjang tahun 2009 :

 • Sejumlah RM41.47 juta dibelanjakan bagi kos penerbitan & pemasaran manakala sejumlah RM52.92 juta diperolehi dari kutipan tiket.
 • Lebihan pendapatan dari perbelanjaaan adalah sejumlah RM 11.45 juta (21.64%)
 • Purata kos penerbitan & pemasaran setiap filem adalah RM1.49 juta manakala purata kutipan tiket setiap filem adalah RM1.89 juta.

ANALISA SYARIKAT PENERBIT & SYARIKAT PRODUKSI

Dari 28 buah filem yang ditayang sepanjang tahun 2009 :

 • Sebanyak 22 buah syarikat melibatkan diri selaku syarikat penerbit (melabur)
 • Sebanyak 19 buah syarikat melibatkan diri sebagai syarikat produksi (melibat diri dalam kerja pembikinan)

Daripada jumlah itu:

 • Sebanyak 3 buah syarikat terlibat sebagai syarikat produksi sahaja TANPA terlibat sebagai penerbit
 • Sebanyaj 5 buah syarikat menjadi penerbit sahaja TANPA terlibat dalam produksi

ANALISA PELABURAN, PINJAMAN, DANA & PENAJA UTAMA*

Dari 28 buah filem yang ditayang sepanjang tahun 2009 :

 • Sebanyak 20 buah syarikat melibat diri dalam pelaburan penerbitan filem cereka
 • Sebanyak 1 skim pinjaman digunakan dalam penerbitan filem cereka
 • Sebanyak 4 pihak (organisasi dan individu) menyediakan dana dalam penerbitan
 • Sebanyak 4 syarikat melibatkan diri selaku penaja utama dalam penerbitan

Dari 28 buah filem yang ditayang sepanjang tahun 2009 itu juga :

 • Sebanyak 27 buah filem diterbitkan dengan pelaburan dari pelabur
 • Sebanyak 5 buah filem diterbitkan dengan bantuan pinjaman
 • Sebanyak 3 buah filem menerima bantuan filem dalam bentuk geran
 • Sebanyak 4 buah filem menerima tajaan dalam bentu penaja utama

* Penaja Utama diklasifikasikan sebagai syarikat atau organisasi yang menyumbang tajaan hingga memperoleh hak eksklusif mempamerkan logo di poster dan material promosi filem. Ini tidak termasuk penaja kecil dengan jumlah tajaan yang kecil.

4.0 ISU BERBANGKIT

4.1 Pelaburan

Dalam memperkatakan tentang pelaburan industri filem, dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini, secara rambang, kemasukan pelabur dalam bidang perfileman khususnya penerbitan dan pemameran (pawagam) semakin meningkat.

Dalam bidang penerbitan, kebanyakan pelabur baru terdiri dari pelabur individu dan syarikat persendirian. Ini turut dipengaruhi oleh bantuan dan skim pinjaman yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Skim Pinjaman Filem Cereka (SPFC). Kemunculan pelaburan baru dari sektor korporat pula sangat perlahan dengan bergantung kepada pelabur sedia ada seperti Media Prima Berhad (melalui anak syarikat Primeworks Studio Sdn Bhd) dan Astro All Asia Network (melalui anak syarikat Astro Shaw Sdn Bhd & Tayangan Unggul Sdn Bhd).

Ketidakyakinan para pelabur korporat diyakini atas faktor industri perfileman sendiri yang dilihat tidak mempunyai jaminan pulangan yang pasti disamping ketiadaan persekitaran industri yang kondusif dan diyakini. Ini dilihat apabila pihak kerajaan sendiri tidak memberikan keyakinan terhadap industri ini. Ini dapat dilihat apabila pelaburan langsung asing (FDI) bagi bidang ini tidak memperoleh sebarang insentif khusus serta dapat dilihat daeri pengangihan bajet negara setiap tahun. Bajet 2011 yang dibentang oleh YAB Perdana Menteri pada 15 Oktober 2010 hanya memperuntukkan sekitar RM200 juta atau 0.09 % dari bajet negara untuk perolehan industri kreatif. Jumlah tersebut pasti lebih rendah bila dibahagikan kepada semua bidang dalam industri kreatif termasuk industri filem cereka. Ini secara tidak langsung memperlihatkan kurang keyakinan pihak kerajaan secara langsung kepada industri filem cereka yang pastinya turut mempengaruhi keputusan para pelabur.

4.2 Pinjaman

Setakat ini, tiada organisasi perbankan yang pernah menawarkan khidmat pinjaman khusus bagi penerbitan filem cereka. Namun, terdapat dua dana pijaman kerajaan yang dikendalikan oleh dua buah bank berkaitan kerajaan.

Skim Pinjaman Filem Cereka (SPFC) – FINAS/ SME Bank

Skim Pinjaman Filem Cereka (SPFC) bertujuan untuk membantu dan meningkatkan pembangunan industri perfileman cereka tempatan. Tabung ini diwujudkan oleh Kementerian Penerangan Komunikasi Kebudayaan (KPKK) untuk industri perfileman negara dibawah Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) dan diletakkan dibawah Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) sebagai agensi pelaksana.

Ia menyediakan modal produksi sehingga 90% kos penerbitan bagi menggalakkan pengeluaran filem cereka tempatan. Keutamaan kepada syarikat filem tempatan yang baru dan belum established namun berupaya menyediakan sumbangan daripada kos produksi untuk menyempurnakan filem yang dicadangkan serta keupayaan membayar balik pinjaman. Keutamaan juga diberikan kepada Pengarah-Pengarah Syarikat/Filem mempunyai pengalaman dan/atau rekod prestasi produksi filem yang baik.

Isu yang timbul dikalangan para pemohon yang melihat pinjaman ini mempunyai syarat yang begitu rigid. Salah seorang peminjam menyatakan banyak masalah timbul ketika proses produksi dan pasca produksi akibat faktor itu. Katanya, pinjaman syarikatnya telah diluluskan dengan pengeluaran secara berperingkat, namun syarat pengeluaran wang sebanyak empat kali itu begitu ketat dan tidak sesuai dengan gerak kerja dalam industri filem. Pihak bertanggungjawab terutamanya pihak bank harus memahami terlebih dahulu gerak kerja industri filem (yang berbeza dengan industri lain) sebelum menyatakan setiap syarat dan kriteria.

Dana Industri Kreatif – KPKK / BSN

Lanjutan dari pembentangan Bajet 2010 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23hb. Oktober 2009, sebanyak RM200 juta dana telah diperuntukkan sebagai pemangkin kepada pembangunan aktiviti industri kreatif seperti penerbitan filem, muzik, animasi, pembangunan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan.

Bank Simpanan Nasional (BSN) telah diberi mandat oleh Kerajaan untuk menguruskan dana yang diperuntukan dengan menyediakan kemudahan pinjaman untuk membiayai keperluan kewangan bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam industri tersebut. Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan pula dilantik sebagai urusetiapermohonan.

Kemudahan Pinjaman ini menawarkan kadar faedah yang kompetitif dimana permohonan akan dipermudahkan bagi memastikan pembangunan dan perkembangan industri tersebut mencapai hasrat kerajaan dengan jayanya.

Kemudahan Pinjaman Industri Kreatif ini layak dipohon oleh mereka yang terlibat secara langsung dengan aktiviti industri kreatif seperti Pemilik Tunggal, Pemilik Bersama dan Syarikat Sdn Bhd. Entiti perniagaan mestilah dikuasai sekurang-kurangnya 51% oleh warganegara Malaysia.

Namun begitu, timbul isu tentang ketelusan kelulusan bagi pinjaman ini. Ini apabila panelnya terdiri daripada penerbit yang mempunyai kepentingan langsung dalam perniagaan filem. Beberapa syarat dan kriteria seperti kewajipan untuk para peminjam menggunakan khidmat syarikat panel yang dilantik juga dipertikai apabila kebanyakan syarikat panel tersebut dimiliki oleh pihak-pihak tertentu.

4.3 Penajaan

Mendapat penajaan bagi filem cereka adalah salah satu proses yang sukar. Statistik peruntukan terbesar bagi pengiklanan dan promosi bagi syarikat-syarikat di Malaysia dikuasi oleh tiga syarikat penyedia khidmat telekomunikasi utama di Malaysia iaitu Maxis Bhd, Celcom Axiata Bhd dan Digi.

Ketiga-tiga syarikat tersebut pernah muncul sebagai penaja utama filem cereka Malaysia, namun hanya syarikat Celcom Axiata Bhd yang memperlihatkan komitmen yang konsisten dalam hal ini. Naib Presiden (Pemasaran) Celcom Axiata, En Zalman Affendi selaku individu yang bertanggungjawab dalam hal ini menyatakan bahawa ini kerana komitmen Celcom Axiata Bhd selaku sebuah jenama Malaysia terhadap industri filem tempatan. Namun katanya, ia masih bergantung kepada sejauh mana cerita sesebuah filem itu sesuai dengan khalayak sasaran syarikat serta tidak bercanggah dengan imej korporat syarikat terbabit.

Ahmad Puad Onah, Pengurus Besar Filem Primework Studio Sdn Bhd menyatakan bahawa meskipun syarikat tersebut merupakan sebuah syarikat penerbitan filem yang kukuh dan dikenali, ia masih belum mampu meyakinkan para penaja. Penaja kebiasaannya hanya tertarik kepada filem untuk pasaran urban khususnya filem berkisar remaja bandar. Ini mengecilkan potensi penajaan bagi filem-filem terbitan mereka lain yang pastinya dengan kisah dan latar yang pelbagai.

5.0 CADANGAN

Dalam memberikan cadangan dan pandangan, ia haruslah berifat relevan dan realitistik dengan situasai dan kemampuan semasa industri kini. Ini bagi memastikan cadangan ini praktikal dan tidak hanya menjadi `angan-angan` yang tak tercapai.

Dalam konteks industri kini, saya ingin mencadangkan tiga cadangan yang dirasakan praktikal buat masa ini.

5.1 Menceburi Jualan Awal (Pre-Sale)

Bagi industri filem di negara maju, jualan awal atau pre-sale adalah salah satu pendekatan yang digunakan bagi mendapatkan modal bagi penerbitan filem, terutamanya bagi judul-judul yang mempunyai reputasi dan penjenamaan yang baik. Ini adalah pendekatan paling mudah tanpa perlu melalui syarat ketat pelaburan, pinjaman mahupun penajaan.

Ia mungkin salah satu yang harus diceburi oleh penerbit Malaysia secara berperingkat sebagai salah satu sumber dalam mendapat modal membiayai penerbitan filem mereka. Ini membolehkan para penerbit tidak terlalu bergantung kepada pinjaman, tajaan mahupun pelaburan dari modal sendiri.

5.2 Pengukuhan Pelabur Korporat

Dengan tidak menafikan kepentingan pelaburan individu dan syarikat persendirian, pertambahan pelabur korporat khususnya dari syarikat senarai awam (public listed company) dirasakan perlu kerana secara tidak langsung mampu membina reputasi sebuah industri yang kukuh dan diyakini. Ini sangat penting bagi meyakinkan pengurus dana dalam membawa masuk pelabur ke dalam industri. Begitu juga dengan pelaburan dari syarikat-syarikat modal teroka (venture capital) dan syarikat dana ekuiti persendirian.

Ini hanya dapat dilaksanakan apabila pihak kerajaan mengemukan insentif dan persekitaran pasaran & pelaburan yang kondusif dalam menarik perhatian para syarikat pengurus dana pelaburan ini.

5.3 Mewujudkan Syarikat Studio Sebagai Pelabur

Dalam menggalak kemunculan karyawan dan penerbit muda, kewujudan syarikat pelabur penerbitan filem berasaskan sistem studio dirasakan perlu, sekaligus mampu menggalak pertumbuhan industri. Dalam konteks Malaysia, dalam masa terdekat, kita memerlukan sekurang-kurang satu syarikat pelabur/ studio yang memfokuskan kepada pelaburan penerbitan filem. Mungkin pihak kerajaan, melalui Goverment Linked Company (GLC) boleh memainkan peranan dalam mengisi keperluan ini. Kewujudan syarikat pelabur yang mengkhususkan kepada pelaburan dengan urusan produksi dijalankan oleh syarikat produksi akan mewujudkan pengkhususan yang lebih sistematik sepertimana diamalkan di negara maju khususnya Holllywood. Ia juga membuka ruang kepada tenaga muda tempatan berbakat yang menghadapi masalah modal untuk melaksanakan projek mereka. Dengan cara ini, syarikat produksi milik mereka akan lebih fokus terhadap produksi dan penghasilan produk yang lebih baik dengan hal kewangan, pemasaran, pengedaran dan analisis pasaran dijalankan oleh syarikat studio yang lebih memiliki kepakaran dalam bidang pelaburan dan strategi perniagaan. Pengkhususan ini mewujudkan sebuah industri yang lebih profesional dan sistematik, sekaligus menarik keyakinan pelabur korporat asing.

6.0 PENUTUP

Seperti yang dinyatakan terdahulu, survival dan daya tahan industri perfileman dalam memastikan ia relevan dengan cara hidup hari ini bergantung kepada keupayaannya memainkan peranan dalam sistem urusniaga dan ekonomi. Mahu atau tidak perfileman harus berdiri sebagai sebuah industri, dengan kata lain mampu menjadi penyumbang kepada ekonomi.

Program Tranformasi Ekonomi (ETP) yang baru dilancarkan baru-baru ini harus menyedarkan para penglibat industri terhadap hal ini. Setiap pengurus harus menyedari bahawa industri filem harus berdiri sebagai sebuah industri dominan yang relevan dan memainkan peranan jelas dalam KDNK negara sekiranya mahu industri ini `dipandang` oleh pihak kerajaan dan juga para pelabur. Perhatian kedua pihak ini amat diperlukan, dan ini menjadi tugas amat berat kepada para pengurus industri untuk memastikan industri filem berada dalam `agenda penting` kedua pihak ini.