ABOUT ME

Sunday, December 12, 2010

GANDINGAN KARYAWAN & PENGURUS MUDA : MASA DEPAN SINEMA MALAYSIA

Oleh Azharul Azmir Kamarulzaman

Pengenalan

Perjalanan panjang industri perfileman Malaysia telah melalui pelbagai senario dan zaman suka duka. Setelah mencapai zaman kegemilangan filem Melayu di Studio Jalan Ampas, beberapa fasa seperti kemunculan televisyen di Malaysia serta `zaman gelap` industri perfileman pada tahun 1990-an adalah antara detik hitam yang telah dilalui oleh industri ini sejak mula wujud lebih kurang 78 tahun yang lalu.

Dari pengalaman itu, industri seharusnya telah mula belajar dan berusaha dalam membina sebuah industri yang lebih kukuh dan relevan kepada masyarakat semasa. Ini adalah bagi memastikan survival industri filem Malaysia terus bertahan dan berkembang dalam arus globalisasi kini.

Dalam segala bidang, golongan muda dilihat sebagai barisan pelapis yang diperlukan dalam memikul tanggungjawab masa hadapan. Begitu juga dalam konteks industri perfileman di Malaysia. Dalam trend pembangunan industri perfileman tempatan yang begitu menggalakkan ketika ini, golongan penggiat muda diperlukan dalam memastikan energi dan momentum ini berjalan lancar dan tidak terhenti begitu sahaja.

Dalam memperkatakan tentang penggiat muda ini, kita sering merujuk kepada golongan karyawan, khususnya pengarah dan penulis skrip. Harus diakui bahawa mereka adalah tulang belakang dalam pembikinan sesebuah filem. Karyawan filem amat diperlukan dalam membawa idea-idea baru dan pendekatan yang lebih segar dalam memenuhi kehendak khalayak semasa.

Pembangunan intelektual masyarakat dalam pembinaan mentaliti masyarakat kelas pertama juga melahirkan golongan profesional yang secara tidak langsung mewujudkan kelompok khalayak dengan citarasa penontonan yang berbeza dari khalayak menengah rendah yang menjadi khalayak massa dalam pasaran filem tempatan. Oleh yang demikian, idea-idea baru ini amat diperlukan dalam memenuhi permintaan tersebut, termasuklah permintaan kepada penontonan alternatif.


Gerakan Baru

Gerakan karyawan muda biasanya hadir dengan membawa gaya dan cerita yang baru dari apa yang sedia ada ketika itu. Ia adalah suatu kelaziman dalam mana-mana industri perfileman seluruh dunia. Dalam konteks Malaysia, ia juga telah berlaku dari semasa ke semasa. Yang berbeza mungkin hanya dari segi pendekatan mahupun skalanya. Sebagai contoh, penglibatan pengarah seperti Datuk Rahim Razali dan Nasir Jani pada tahun 1980-an menerusi filem-filem seperti Abang, Matinya Seorang Patriot dan Kembara Seniman Jalanan dilihat membawa sesuatu yang baru dalam lanskap perfileman Malaysia ketika itu dengan mengangkat cerita dan ideologi yang lebih kritikal. Pengarah Hussein Haniff pula telah lebih dahulu tampil dengan konsep anti-hero dalam filem seperti Hang Jebat.

Dalam senario semasa, dekad 2000-an dilihat membawa gelombang penggiat muda dalam skala yang lebih besar. Pengarah seperti Amir Muhamad, Ho Yuhang, Tan Chi Mui, Deepak Kumaron Menon, Azharuddin dan ramai lagi memberikan harapan baru kepada sinema Malaysia yang lebih pelbagai, bukan sahaja dari cerita dan ideologi yang dibawa, tetapi juga skala dan konsep pembikinan yang lebih indiependen. Meskipun penerimaan oleh masyarakat massa masih tidak menyeluruh, karya-karya pengarah muda ini harus diakui berjaya mengubah wajah sinema tempatan menjadi lebih `Malaysia`, dengan membantu mewujudkan representasi kisah-kisah Malaysia dari sudut pandang kepelbagaian kaum yang hidup secara muhibah di negara ini. Saban tahun, hasil kerja mereka juga membantu menaikkan nama Malaysia dalam sirkit festival filem antarabangsa.

Selain pengarah muda yang bergerak secara indie ini, industri turut disokong dengan kemunculan tenaga produksi mahir seperti pengarah sinematografi Raja Mukhriz, pengarah muzik Hardesh Sigh, penerbit Lorna Tee, penulis skrip Shahnon Shah dan ramai lain. Semua ini memperkukuhkan pembangunan bidang penerbitan filem di Malaysia.


Pengurus Muda

Namun, dalam kita memperkatakan kejayaan karyawan muda ini, kita seharusnya tidak melihat industri perfileman dari sudut pandang yang sempit. Industri perfileman adalah sebuah industri yang tidak terhad kepada bidang penerbitan semata-mata, luas bidangnya, serta mempunyai pelbagai cabang kerjaya dan bidang tugas yang lain. Barisan karyawan dan tenaga produksi mahir ini harus disokong oleh barisan pengurus yang `memahami` serta mampu `membawa` hasil kerja ini ke tempat dan tahap yang sepatutnya.

Pengurus yang dinyatakan disini merujuk kepada tenaga mahir dalam bidang pengurusan. Tidak hanya terhad kepada bidang penerbitan bagi jawatan seperti penerbit dan pengurus produksi, kita juga memerlukan tenaga muda mahir dalam bidang pengurusan pengedaran & pemameran filem (distribution & exhibition), pelaburan perfileman (creative industry investment), pengurusan sumber manusia, pemasaran seni (art marketing) dan sebagainya.

Dengan kualiti penerbitan yang semakin baik hasil aplikasi teknologi dan kepakaran pembikin, pembangunan industri filem juga harus didukung oleh perkembangan dalam pengedaran, pemameran dan keupayaan meyakinkan potensi pelabur untuk terlibat dalam industri ini secara lebih progresif. Kemampuan dan bakat dimiliki oleh para karyawan muda hanya akan terkubur tanpa kekuatan dalam aspek-aspek ini. Di situlah letaknya peranan para pengurus muda ini, termasuklah penerbit muda.

Kemudahan dan khidmat latihan yang disediakan dikebanyakkan tempat ketika ini, termasuk di institut pengajian tinggi dilihat lebih menjurus kepada bidang kreatif dan teknikal. Meskipiun beberapa institusi yang menawarkan kursus bekaitan pengurusan industri filem, ia dirasakan masih tidak mampu dalam memenuhi keperluan industri yang semakin membesar.

Pihak bertanggjawab diharapkan memberikan perhatian kepada aktiviti latihan dan pembangunan sumber manusia seimbang dengan bidang-bidang lain, terutama apabila ketika mengangihkan peruntukan organisasi. Peruntukan terhadap aktiviti pembangunan sumber manusia juga adalah sebahagian aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang menjadi tapak asas pembangunan sesebuah industri mahupun organisasi, sepertimana yang dinyatakan oleh pelan Malaysia Inovatif 2010.


Profesionalisme

Sekiranya para karyawan muda tampil mengubah lanskap industri filem dengan idea-idea yang segar dan terkini, satu nilai yang harus disuntik oleh para pengurus muda pula dalam usaha pembangunan industri perfileman tanah air pula adalah profesionalisme.

Bagi pengurus muda yang berkhidmat sebagai pentadbir dalam sektor awam khususnya dalam organisasi berkaitan dengan industri filem, harus memperlihatkan profesionalisme mereka bukan sahaja dalam kemampuan menjalankan tugas pentabiran industri serta meneruskan segala usaha yang telah disumbangkan oleh penjawat terdahulu dengan baik, tetapi juga berkemampuan dalam menambahbaik perancangan melalui pelan tindakan yang sesuai dengan situasi pasaran semasa serta pendekatan yang lebih praktikal. Dalam hal ini, pengurus muda yang memiliki idea dan tenaga, dan pengurus berpengalaman yang memahami selok belok pentadbiran awam harus bergabung tenaga dan usaha mencari pendekatan terbaik dalam mentadbir industri ini.

Melalui satu kajian yang dijalankan oleh penulis telah menyarankan bahawa polisi atau dasar sedia ada, dalam konteks ini Dasar Filem Negara (DFN) harus dijayakan bukan sekadar secara perlaksanaan program tertentu, tetapi memerlukan sebuah pelan tindakan yang jelas dan terarah bagi tempoh masa tertentu. Ia juga memerlukan satu sasaran dan objektif yang jelas, khususnya kedudukan industri filem secara tepat dalam KDNK negara. YAB Perdana Menteri sendiri telah melihat kepentingan hal ini apabila beliau memperkenalkan Indeks Pengukur Prestasi (KPI) dalam semua aktiviti dan program yang dijalankan oleh pihak kerajaan.

Dalam sekian banyak memperkatakan tentang usaha meletak peranan industri filem dalam sistem ekonomi negara, ia bukanlah bagi menafikan sifat filem itu sendiri sebagai sebuah bentuk seni yang menitik beratkan nilai artistik dan sosial. Percanggahan antara nilai artistiknya sebagai satu medium karya seni serta nilai komersilnya sebagai sebuah produk ekonomi dapat dihapuskan sekiranya pengurus mempunyai apresiasi yang baik tehadap seni. Pengurus yang terlibat dalam pemasaran produk kreatif seperti filem harus memahami konsep asas dalam pemasaran seni (art marketing concept) yang tidak hanya berteraskan demand based tetapi juga product based. Ini termasuk memahami skala dan khalayak setiap segmen pasaran termasuk segmen pasaran alternatif. Dengan kefahaman itu, pengurus akan memahami pendekatan yang sesuai dalam menangani industri filem termasuk ketika membuat keputusan pelaburan dan juga merangka strategi pemasaran.


Pelaburan

Seperti yang dinyatakan terdahulu, survival dan daya tahan industri perfileman dalam memastikan ia relevan dengan cara hidup hari ini bergantung kepada keupayaannya memainkan peranan dalam sistem urusniaga dan ekonomi. Mahu atau tidak perfileman harus berdiri sebagai sebuah industri, dengan kata lain mampu menjadi penyumbang kepada ekonomi.

Pelan Tranformasi Ekonomi (ETP) yang baru dilancarkan baru-baru ini harus menyedarkan para penglibat industri terhadap hal ini. Setiap pengurus harus menyedari bahawa industri filem harus berdiri sebagai sebuah industri dominan yang relevan dan memainkan peranan jelas dalam KDNK negara sekiranya mahu industri ini `dipandang` oleh pihak kerajaan dan juga para pelabur. Perhatian kedua pihak ini amat diperlukan, dan ini menjadi tugas amat berat kepada para pengurus industri untuk memastikan industri filem berada dalam `agenda penting` kedua pihak ini.

Dalam memperkatakan tentang pelaburan industri filem, dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini, secara rambang, kemasukan pelabur dalam bidang perfileman khususnya penerbitan dan pemameran (pawagam) semakin meningkat.

Dalam bidang penerbitan, kebanyakan pelabur baru terdiri dari pelabur individu dan syarikat persendirian. Ini turut dipengaruhi oleh bantuan dan skim pinjaman yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Skim Pinjaman Filem Cereka (SPFC). Kemunculan pelaburan baru dari sektor korporat pula sangat perlahan dengan bergantung kepada pelabur sedia ada seperti Media Prima Berhad (melalui anak syarikat Primeworks Studio Sdn Bhd) dan Astro All Asia Network (melalui anak syarikat Astro Shaw Sdn Bhd & Tayangan Unggul Sdn Bhd).

Dengan tidak menafikan kepentingan pelaburan individu dan syarikat persendirian, pertambahan pelabur korporat khususnya dari syarikat senarai awam (public listed company) dirasakan perlu kerana secara tidak langsung mampu membina reputasi sebuah industri yang kukuh dan diyakini. Begitu juga dengan pelaburan dari syarikat-syarikat modal teroka (venture capital).

Dalam menggalak kemunculan karyawan dan penerbit muda, kewujudan syarikat pelabur penerbitan filem berasaskan sistem studio dirasakan perlu, sekaligus mampu menggalak pertumbuhan industri. Dalam konteks Malaysia, dalam masa terdekat, kita memerlukan sekurang-kurang satu syarikat pelabur/ studio yang memfokuskan kepada pelaburan penerbitan filem. Mungkin pihak kerajaan boleh memainkan peranan dalam mengisi keperluan ini. Kewujudan syarikat pelabur yang mengkhususkan kepada pelaburan dengan urusan produksi dijalankan oleh syarikat produksi akan mewujudkan pengkhususan yang lebih sistematik sepertimana diamalkan di negara maju khususnya Holllywood. Ia juga membuka ruang kepada tenaga muda tempatan berbakat yang menghadapi masalah modal untuk melaksanakan projek mereka. Dengan cara ini, syarikat produksi milik mereka akan lebih fokus terhadap produksi dan penghasilan produk yang lebih baik dengan hal kewangan, pemasaran, pengedaran dan analisis pasaran dijalankan oleh syarikat studio yang lebih memiliki kepakaran dalam bidang pelaburan dan strategi perniagaan. Pengkhususan ini mewujudkan sebuah industri yang lebih profesional dan sistematik, sekaligus menarik keyakinan pelabur korporat asing.


Penutup

Industri perfileman secara kasarnya mungkin dilihat sebagai sebuah bidang yang mencabar dan sukar dijangka. Itulah antara cabaran besar yang menanti dan harus digalas oleh para karyawan dan pengurus muda ini. Tanggungjawab ini bukan satu tugas mudah, namun harus dihadapi berganding bahu dalam membina sebuah industri filem yang lebih cemerlang, gemilang & terbilang.

Pembangunan industri filem Malaysia yang diterajui oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) dan Kementerian Penerangan, Komunikasi & Penerangan Malaysia (KPKK) telah memperlihatkan satu hasil usaha semasa yang sangat memberangsangkan. Sepanjang sepuluh tahun terakhir ini, industri filem khususnya bidang penerbitan memperlihatkan pertumbuhan pada tahap yang sangat kompetatif. Ini adalah usaha semua pihak yang memberikan komitmen yang padu ke arah pencapaian ini.

Oleh yang demikian, negara harus bersedia dengan menyediakan barisan karyawan dan pengurus muda yang berkredibiliti untuk mewarisi serta meneruskan kelangsungan pembangunan yang menggalakkan ini bagi kepentingan jangka masa panjang. Pelan tindakan yang mendalam dalam menyediakan karyawan dan pengurus muda ini harus dirangka dan menjadi salah satu agenda penting dalam pentadbiran industri filem. Hanya kepada golongan ini industri bergantung harapan untuk melihat industri filem Malaysia terus relevan dalam tempoh masa beberapa puluh tahun dari sekarang.

11 comments:

 1. HARI BAIK KANAK-KANAK IPH MAIAYSIA

  TESTIMONI PADA BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN UNTUK MEMBELI RUMAH DARIPADA SYARIKAT PINJAMAN YANG TERSEBUT DAN KESALAHAN DIPERLUKAN firma pinjaman Albaker. Saya SANGAT SANGATKAN HARI INI DAN ALLAH ALLAH.
  ,
  Nama saya Abdullah Saya dari bandar Sepang saya telah mencari syarikat pinjaman asli selama 5 bulan yang lalu, untuk membeli sebuah rumah
  semua yang saya dapat adalah sekumpulan penipuan yang membuat saya mempercayai mereka dan pada akhirnya
  Pada hari itu, mereka mengambil wang saya tanpa memberi apa-apa balasan, semuanya
  harapan saya hilang, saya keliru dan kecewa, saya tidak pernah mahu mempunyai apa-apa kaitan dengan syarikat pinjaman di internet, jadi saya pergi untuk meminjam wang dari
  kawan, saya beritahu dia semua yang berlaku dan dia berkata dia boleh membantu saya, itu
  Dia tahu syarikat pinjaman yang boleh membantu saya dengan apa-apa jumlah pinjaman
  diperlukan oleh saya dengan kadar bunga yang sangat rendah sebesar 2%, dia baru saja mendapat
  pinjaman daripada mereka, dia mengarahkan saya bagaimana untuk memohon pinjaman, saya lakukan
  sama seperti dia memberitahu saya, saya memohon dengan mereka di E-mel: (albakerloanfirm@gmail.com) saya tidak pernah percaya tetapi saya cuba dan saya
  kejutan besar saya mendapat pinjaman dalam masa 24 jam, saya tidak percaya,
  Saya gembira dan kaya lagi dan saya berterima kasih kepada Allah bahawa pinjaman itu
  syarikat-syarikat seperti ini masih wujud semasa penipuan ini di seluruh tempat,
  sila saya nasihatkan semua orang di luar sana yang memerlukan pinjaman untuk pergi
  (albakerloanfirm@gmail.com) mereka tidak akan gagal, dan
  hidup anda akan berubah seperti yang dilakukan oleh saya. Seketika hubungi (albakerloanfirm@gmail.com) hari ini dan dapatkan pinjaman anda dari mereka, Tuhan memberkati firma pinjaman Albaker untuk menawarkan pinjaman tulen mereka.
   Pastikan anda menghubungi firma pinjaman Albaker untuk pinjaman anda kerana saya mendapat pinjaman saya berjaya dari syarikat ini tanpa tekanan.

  ReplyDelete
 2. Halo,
  Nama saya Marcia Retnawati dari Batan Miroto kota Semarang di Indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, sehingga peminjam pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda wang saya, saya memohon pinjaman kira-kira 100 juta dari seorang wanita di Malaysia dan saya kehilangan kira-kira 6 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, saya membayar hampir 6 juta lagi saya tidak mendapat pinjaman,

  Allah adalah kemuliaan, saya bertemu seorang sahabat yang baru saja memohon pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan apa pun, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Alicia Radu, dan saya memohon 500 juta, saya rasa ini adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya diselamatkan daripada menjadi miskin.

  jadi saya nasihat semua orang di sini yang memerlukan pinjaman untuk dihubungi
  Puan Alicia Radu, melalui e-mel: aliciaradu260@gmail.com

  Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui e-mel: Marciaretnawati450@gmail.com

  sekali lagi terima kasih semua kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran

  ReplyDelete
 3. Saya ingin kembali semua kemuliaan Allah atas apa yang dia gunakan Ibu Alicia Radu lakukan dalam hidup saya, nama saya Yetty Sunarsih dari Sandakan di malaysia, saya janda dengan 3 anak, suami saya mati dalam kemalangan kereta dan sejak itu kehidupan telah menjadi sangat kasar kepada saya dan keluarganya dan saya telah berusaha untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di sini di malaysia dan saya dinafikan dan ditolak kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
  pada hari ini yang setia ketika saya melalui internet, saya melihat kesaksian ROBBI bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu dan saya menghubunginya untuk bertanya mengenai Ibu dan betapa benarnya pinjaman dari Ibu Alicia Radu dan dia memberitahu saya bahawa benar dan saya menghubungi Ibu Ibu Alicia Radu dan memohon pinjaman dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 24 jam saya mendapat amaran wang pinjaman saya dalam akaun saya dan ketika saya memeriksa akaun saya pinjaman saya utuh dan saya sangat gembira dan saya bersumpah bahawa mana-mana syarikat yang meminjamkan pinjaman saya akan memberikan penerangan mengenai syarikat itu, jadi saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi Ibu Alicia Radu melalui e-mel: (aliciaradu260@gmail.com) dan anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (yettysunarsihs850@gmail.com) untuk maklumat dan juga teman saya Annisa Barkarya melalui email nya :( robbi5868@gmail.com)

  ReplyDelete
 4. ANDA PERLU A:

  · Pinjaman untuk pelaburan yang lebih besar?

  · Pinjaman untuk pengembangan perniagaan?

  · Pinjaman untuk pelaburan baru?

  · Pinjaman untuk membayar hutang dan bil jangka panjang?

  · Adakah anda mempunyai kredit yang buruk?

  · Adakah bank anda gagal?

  kami adalah pemiutang berhubung dengan bank dan menjamin tawaran telus, menawarkan pinjaman faedah rendah (2%), tanpa cagaran dan jaminan. Kami berada di sini untuk menamatkan kemiskinan dan pengangguran, kerana setiap orang mempunyai potensinya sendiri. Hubungi kami hari ini dan anda akan menjadi salah satu pelanggan kami yang dihormati. martharolandloancompany@gmail.com

  Terima kasih

  Puan Martha Roland.

  Balas:

  ReplyDelete
 5. BERITA BAIK!!!Nama saya Ratih Wahyu, saya ingin berkongsi kesaksian saya di sini di platform ini untuk semua rakyat Indonesia dan seluruh Asia berhati-hati dengan peminjam internet, Tuhan telah menyokong saya melalui Puan Kathleen Brian yang baik ibu.Selepas beberapa tempoh cuba mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan, dan enggan meneruskan, jadi saya memutuskan untuk mendaftar pinjaman dalam talian tetapi saya tertipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman yang berbeza.Saya menjadi sangat terdesak untuk mendapatkan pinjaman, jadi saya bercakap dengan rakan saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Mrs Kathleen, yang merupakan pemilik syarikat pinjaman global. Rakan saya meminta saya memohon dari Puan Kathleen, jadi saya mengumpul keberanian dan menghubunginya.Saya memohon pinjaman sebanyak Rp500, 000,000 dengan kadar faedah 2%, jadi pinjaman itu mudah disepakati tanpa tekanan dan semua pengaturan dilakukan atas pemindahan kredit, karena fakta bahwa ia tidak memerlukan cagaran dan jaminan untuk mentransfer pinjaman Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sijil lesen permohonan mereka untuk memindahkan kredit saya dan dalam masa kurang dari dua jam wang pinjaman telah dimasukkan ke dalam akaun bank saya.Saya fikir ia adalah satu jenaka sehingga saya menerima panggilan dari bank saya bahawa akaun saya dikreditkan dengan jumlah wang tunai Rp500.000.000. Saya sangat gembira bahawa Tuhan akhirnya menjawab doa saya dengan memerintahkan pinjaman saya dengan pinjaman asal saya, yang telah memberikan saya keinginan hati saya.Mereka juga mempunyai satu pasukan pakar yang akan menasihatkan anda mengenai jenis perniagaan yang anda ingin melabur dan bagaimana untuk melabur wang anda, jadi anda tidak akan pernah bangkrut lagi dalam hidup anda.Semoga Tuhan memberkati ibu Kathleen untuk membuat hidup mudah bagi saya, jadi saya menasihati sesiapa yang berminat untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Puan Kathleen melalui e-mel: kathleenloancompany1@gmail.com dan WhatsApp Only: {+12093480782} untuk pinjaman anda.Anda juga boleh menghubungi saya di e-mel saya: ratihwahy@gmail.com dan Kezia yang memperkenalkan dan memberitahu saya tentang Puan Kathleen juga mendapat pinjaman baru dari syarikat itu. Anda boleh menghubungi Kezia melalui e-melnya: keziaarjuna@gmail.com.Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua untuk meluangkan masa untuk membaca kesaksian sebenar hidup saya mengenai kejayaan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup anda.

  ReplyDelete
 6. Halo semua, nama saya Sarah Adia dari indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ALLAH kerana membuat impian saya berlalu, saya telah mencari pinjaman selama 2 tahun yang lalu sekarang sehingga nama teman saya whos adalah LILOW YETTY memperkenalkan saya kepada Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman yang boleh dipercayai, di mana saya akhirnya mendapat pinjaman sebesar Rp 350 juta, saya hanya membuat bayaran untuk pembayaran pinjaman dan transfer saya sebelum Anthony Yuliana Lenders memindahkan pinjaman sebesar Rp 350 juta ke dalam rekening saya, saya akan suka untuk menggunakan peluang ini untuk memberi nasihat kepada mereka yang mencari pinjaman untuk berhati-hati kerana 70% peminjam pinjaman hanya sedikit yang palsu. Sekiranya anda berminat untuk pinjaman, saya ingin memberi nasihat bahawa anda perlu menghubungi peminjam yang boleh dipercayai melalui e-mel (anthony.yulianalenders@gmail.com) atau melalui
  BBM INVITE (E37F9BCC) atau melalui
    whatsapp +1 (437) 7000827, e-mel saya untuk maklumat lanjut
  (sarahadia234@gmail.com)

  ReplyDelete
 7. Halo Semua Saya Ingin Berikan Kesaksian Bagaimana Saya Dapatkan Pinjaman Dari Pemberi Pinjaman Anthony Yuliana

  Nama saya, Musa Anwar dari indonesia, saya ingin memberi kesaksian tentang ALLAHS kerja yang baik dalam hidup saya kepada rakyat saya mencari pinjaman di Asia dan bahagian lain perkataan, kerana ekonomi yang buruk di beberapa negara. Adakah mereka mencari pinjaman antara anda? Jadi, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat kredit menipu di sini di internet, tetapi mereka tetap tulen dalam syarikat pinjaman palsu, saya telah menjadi mangsa penipuan 6 kredit kredit, saya kehilangan banyak wang kerana saya sedang mencari pinjaman daripada syarikat mereka.

  Saya hampir mati dalam proses kerana saya telah ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan kawan saya yang saya nyatakan keadaan saya, kemudian memperkenalkan saya kepada syarikat pinjaman yang boleh dipercayai yang LANTUNG ANTHONY YULIANA. Saya mendapat pinjaman sebesar Rp 620,000,000 juta dari ANTHONY YULIANA LENDERS dengan tingkat rendah 1% dalam 48 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan apapun. Jika anda memerlukan pinjaman, anda boleh menghubungi mereka melalui e-mel: (anthony.yulianalenders@gmail.com)

  Jika anda memerlukan bantuan dengan proses pinjaman, anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel: (musaanwar76@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman Puan zaniab sulaman, email: (zaniadsulaman890@gmail.com). Apa yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran ansuran bulanan seperti yang dipersetujui dengan syarikat pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk berkongsi ALLAHS kerja yang baik melalui ANTHONY YULIANA LENDERS, kerana mereka mengubah hidup saya dan keluarga saya. Inilah sebabnya Allah SWT sentiasa memberkati mereka.

  ReplyDelete
 8. Halo semua, nama saya Sarah Adia dari indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ALLAH kerana membuat impian saya berlalu, saya telah mencari pinjaman selama 2 tahun yang lalu sekarang sehingga nama teman saya whos adalah LILOW YETTY memperkenalkan saya kepada Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman yang boleh dipercayai, di mana saya akhirnya mendapat pinjaman sebesar Rp 350 juta, saya hanya membuat bayaran untuk pembayaran pinjaman dan transfer saya sebelum Anthony Yuliana Lenders memindahkan pinjaman sebesar Rp 350 juta ke dalam rekening saya, saya akan suka untuk menggunakan peluang ini untuk memberi nasihat kepada mereka yang mencari pinjaman untuk berhati-hati kerana 70% peminjam pinjaman hanya sedikit yang palsu. Sekiranya anda berminat untuk pinjaman, saya ingin memberi nasihat bahawa anda perlu menghubungi peminjam yang boleh dipercayai melalui e-mel (anthony.yulianalenders@gmail.com) atau melalui
  BBM INVITE (E37F9BCC) atau melalui
    whatsapp +13234026088, e-mel saya untuk maklumat lanjut
  (sarahadia234@gmail.com)

  ReplyDelete
 9. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
  BAGAIMANA CARA MENGENAI KREDIT PINJAMAN JAMINAN
  (a) Peminjam palsu tidak perlu meminta cagaran dan tidak ada laman web
  (b) Peminjam palsu tidak mempunyai sijil perniagaan
  (c) Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan anda yang membuat anda layak mendapat pinjaman
  (d) Peminjam palsu tidak menggunakan Gmail, tidak ada dominan
  (e) Peminjam palsu tidak mempunyai alamat pejabat fizikal
  (f) Peminjam palsu meminta yuran pendaftaran dan bayaran trans
                                           Daftar sekarang
  DAFTAR SEKARANG: info@aasimahaadilaahmed.loanfirm.site
  laman web ::: https: //www.aasimahaadilaahmed.loanfirm.site
  E-mel: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com
  WhatsApp ::: + 447456405237. Saya mendapat pinjaman sebanyak Rm 2.4 juta dengan kadar faedah pinjaman sebanyak 1% dari PINJAMAN AASIMAHA ADILA AHMED. Semoga Allah memberkati mereka. InsyaAllah, dengan setia
  Jurjani baik
  Pengerusi Eksekutif / PENGENALAN Pegawai, usaha HARTA TANAH Email.jurjanibude0811@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Halo semuanya

  Nama saya FRADESY RIRITIA, saya dari indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda semua kebenaran, semua orang yang Anda lihat posting mereka di blog ini dan situs web adalah pencuri (SCAMMERS), saya telah menjadi korban dari cerita mereka dan mereka telah menghancurkan hidupku.
  Saya di sini bukan untuk bercerita tentang bagaimana saya ditipu dan bagaimana saya kehilangan banyak uang untuk mereka.

  Saya di sini untuk memberi tahu Anda PERUSAHAAN LOAN yang benar dan satu-satunya yang ALLAH kirimkan untuk mengubah hidup saya, mereka SEMUA PINJAMAN PEMBERIAN GLOBAL, mereka adalah satu-satunya perusahaan pinjaman asli yang diakui dan didanai oleh BANK DUNIA.

  Mereka adalah satu-satunya perusahaan pinjaman yang asli, mereka memiliki syarat dan ketentuan pinjaman yang besar, untuk memberi mahkota semua pinjaman mereka terjangkau dan cepat dicairkan tidak seperti perusahaan palsu lainnya yang Anda lihat di sini online yang akan mengambil uang Anda tanpa mengucurkan pinjaman Anda,
  Tolong jangan tertipu oleh penguji yang memiliki nomor indonesia dan whatsapp, mereka semua scammers, bagaimana perusahaan individu dapat memberikan pinjaman ?, yang seharusnya menjadi pertanyaan pertama Anda orang-orang saya.

  Rekan-rekan saya di Asia, saya mohon Anda untuk mendengarkan saya ketika saya bersumpah kepada Anda dalam nama Allah, bahwa saya memberi tahu Anda semua kebenaran, SEMUA PINJAMAN SEMUA GLOBAL, perusahaan adalah satu-satunya perusahaan yang dapat diandalkan dan mereka akan memastikan Anda menerima pinjaman setelah Anda menyelesaikan proses pinjaman sesuai kebutuhan.
  Mengapa Anda tidak menjadi salah satu dari mereka yang selamat tinggal dengan menghubungi mereka segera jika Anda SANGAT MENARIK untuk meninggalkan perjuangan keuangan Anda dan untuk meningkatkan tingkat kehidupan Anda, inilah EMAIL mereka allglobalgrantloan@gmail.com.

  Anda sangat bebas untuk menghubungi saya di fradesyriritia12@gmail.com EMAIL saya untuk informasi lebih lanjut, saya akan senang mendengar Anda berbagi kisah kebahagiaan Anda sendiri.
  Terima kasih semuanya, dan semoga ALLAH memberkati SEMUA PINJAMAN SEMUA GLOBAL karena telah memberi saya kegembiraan baru ini.

  ReplyDelete
 11. Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  e_mail:::[aditya.aulia139@gmail.com]
  [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp:::[+44] 7480 729811[Chats Only]
  Telephone Number☎[+44] 7480 729811[Calls Only]
  BBM INVITE:::[D8980E0B]

  ReplyDelete