ABOUT ME

Sunday, July 15, 2012

PENYELIDIKAN INDUSTRI : MEMBINA REPUTASI INDUSTRI FILEM MALAYSIA


PENYELIDIKAN INDUSTRI :
MEMBINA REPUTASI  INDUSTRI FILEM MALAYSIA

Oleh Azharul Azmir Kamarulzaman


Pengenalan

Industri kandungan kreatif global dan Malaysia berkembang pesat, tetapi adakah industri filem Malaysia (dalam konteks ini penulis klasifikasikan sebagai filem cereka & filem dokumentari) turut berkembang?

Jika berkembang, adakah kadar pertumbuhannya pada kadar yang sepatutnya atau selari dengan kadar pertumbuhan industri kandungan kreatif keseluruhannya?

Adakah penyertaan pelabur baru  semakin meningkat atau hanya bergantung kepada pelabur  sedia ada? Dari pelabur sedia, sejauh mana  penglibatan syarikat senaraian awam (public listed  company) berbanding syarikat persendirian (private company) yang dilihat lebih menyerlah kedudukannya? Berapa peratusan dan  kadar peningkatan dari pelabur korporat, dan jika masih rendah, adakah ia memperlihatkan  ketidakyakinan dari pemodal korporat ini terhadap industri filem  negara?

Persoalan-persoalan di atas bukan berniat untuk menafikan pembangunan industri filem Malaysia, tetapi apa yang ingin penulis sampaikan, kita tidak harus melihat segalanya secara makro, tetapi harus mempunyai statistik terperinci dalam mengkaji perkembangan industri filem tanah air. Hanya melalui ketelitian kita dalam melihat dan mentafsir sesuatu gelombang tersebut, barulah kita dapat memahami secara tepat sesuatu persoalan sekaligus membantu kita dalam membuat perancangan jangka panjang dan jangka pendek yang tepat, relevan dan praktikal.

Semua jawapan kepada persoalan diatas hanya dapat dijawab melalui penyelidikan industri (industrial research) yang mendalam dan terperinci.

Penyelidikan industri yang penulis maksudkan adalah penyelidikan aplikasi (applied research)  yang menjurus penyelidikan industri filem dalam konteks sebuah industri. Pemerhatian rambang penulis menjelaskan bahawa terdapat kekosongan  yang besar dalam bidang ini. Kebanyakan institut pengajian tinggi menjurus penyelidikan filem dalam konteks pengajian sosial (social studies) mahupun pengajian filem (film studies).

Oleh kerana itu, langkah proaktif harus diambil bagi menangani hal ini, tanpa menafikan usaha dan kepentingan penyelidikan dalam konteks lain yang dinyatakan di atas.


Diversiti & Hibriditi Industri Filem

Semua sedia maklum, industri filem merupakan salah satu bidang dalam industri kandungan kreatif yang penuh kepelbagaian. Dalam senario semasa, industri filem tidak lagi harus dilihat secara konvensional yang hanya berkisar dalam penerbitan, pengedaran & pemameran semata-mata. Ia tidak dapat lari dari terlibat sama dalam silang-industri (industrial-cross) dengan industri yang lain.

Kita tidak boleh melihat senario ini secara menyeluruh semata-mata, sebaliknya harus mempunyai maklumat terperinci bagi setiap bidang bagi memastikan setiap daripadanya mampu digabung-jalin secara sebaiknya.

Hubungkait industri filem dalam bidang teknologi (peralatan produksi, medium & aplikasi tayangan), harta intelek (penjenamaan, merchandise, pengiklanan), sumber manusia (bakat kreatif, pengurusan, teknikal), perlancongan (lokasi penggambaran), penyelesaian perniagaan/ pelaburan dan sebagainya memerlukan pemahaman yang terperinci kepada pengurus industri ini secara profesional.

Hal ini telah menjadikan industri filem sebagai sebuah industri yang semakin kompleks. Ini menambahkan lagi keyakinan penulis bahawa penyelidikan merupakan satu aspek yang tidak harus diketepikan. Jika tidak dimulakan sekarang, industri ini akan menjadi sebagai sebuah industri yang `semakin kurang difahami` (pastinya menyukarkan sebarang keputusan pelaburan ke dalam industri ini terutama di kalangan potensi pelabur korporat).Rujukan Lanksap Industri

Penulis amat gembira melihat kepemimpinan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional  (FINAS) kini semakin aktif menggerakkan sinergi industri filem Malaysia dengan beberapa inisiatif kerajaan yang lain seperti Program Tranformasi Ekonomi (ETP), Koridor Raya Multimedia (MSC) dan Wilayah Pembangunan Iskandar (Iskandar Malaysia). Hal ini telah lama penulis suarakan melalui pelbagai hasil penulisan terdahulu. Akhirnya, kepemimpinan FINAS telah menggerakkan hal ini secara besar-besaran. Dalam usaha tersebut, penulis mencadangkan beberapa hal lain yang harus diberikan perhatian oleh pihak FINAS.

Kita telah mempunyai pelbagai program dan pelan induk pembangunan industri termasuklah Dasar Filem Negara (DFN), Dasar Industri Kreatif (DIKN) dan inisiatif-inisiatif di atas. Namun, yang menjadi permasalahan utama, pelan tindakan dirangka dan dipacu secara tidak bersepadu. Integrasi menjadi masalah utama dalam perancangan pelan induk dan pelan tindakan yang dirangka. Sebagai contoh, pelan tindakan Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN) dilihat tidak selari dengan yang telah digariskan dalam NKEA Kandungan Komunikasi & Infrastruktur ETP.  Pada penulis, ini yang membezakan industri kita dengan industri maju yang lain.

Hal ini mungkin tidak dapat dikesan jika melihat secara rambang. Ia hanya akan dapat dilihat sekiranya penyelidikan industri dilakukan oleh golongan yang pakar dan arif dalam industri kandungan kreatif konteks industri.

Selain itu, hasil penyelidikan industri yang dijalankan bakal membantu usaha memperlengkapkan `pusat sumber` untuk para pengamal bagi memahami lanskap industri filem Malaysia. Ini termasuklah dari aspek ekonomi, teknologi, penontonan, harta intelek dan lain-lain. Ia seterusnya dapat membantu dalam menjadi rujukan mengenai industri kepada pelbagai bidang dan pelbagai pihak termasuklah penyelidik, mahasiswa, penggiat, pentadbir, dan sebagainya. Pastinya ia akan menyuburkan budaya penyelidikan dan pembangunan  (R&D) dalam industri ini, sepertimana yang diamalkan  oleh industri maju di serata dunia.

Bidang penyelidikan industri ini mempunyai kepentingan yang amat besar, tidak kira secara langsung mahupun secara tidak secara langsung. Selain dari hal di atas, penulis melihat satu kepentingan tidak secara langsung, tetapi memberikan kesan yang amat besar terhadap pembangunan industri ini dalam jangka masa panjang; ialah bagi membina keyakinan masyarakat umum dan potensi pelabur terhadap keseriusan industri filem Malaysia.


Persepsi Masyarakat Umum

Harus diakui, masyarakat Malaysia, termasuk golongan menengah dan ke atas, masih belum dapat melihat industri filem sebagai satu industri yang serius. Mereka masih belum dapat melihat bidang ini setaraf kerjaya profesional yang lain seperti bidang perubatan, kejuruteraan, dan lain-lain. Tidak dinafikan gelombang industri teknologi komunikasi maklumat (ICT) dan industri kreatif mula membuka mata umum, namun masih ramai belum dapat melihat kedudukan industri filem dalam gelombang ini.

Mungkin pada pandangan sesetengah pihak, persepsi masyarakat umum khususnya golongan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan industri filem tidak memberikan impak besar terhadap pembangunan industri selain dari hanya menjadi penonton dan pengguna.

Tetapi harus disedari bahawa, dalam usaha menggalak bakat serta barisan pelapis dalam industri ini, tidak kira dalam aspek kreatif serta pengurusan, masyarakat umum harus mempunyai keyakinan terhadap industri ini sebagai industri yang serius.

Hanya setelah masyarakat, khususnya golongan ibu bapa  mempunyai keyakinan terhadap industri ini sebagai sebuah industri yang dalam kata mudahnya, mampu menjamin masa depan, barulah mereka akan memberikan galakan, atau sekurangnya kebebasan kepada anak-anak mereka untuk menceburi bidang ini secara serius.

Ini seterusnya akan memberikan ruang untuk para pelapis industri ini mendapat pendidikan formal dalam bidang ini seawal di peringkat remaja, mahupun di peringkat universiti. Oleh yang demikian, dengan memperlengkapkan industri ini dengan budaya penyelidikan, ini dapat membantu menarik `kepercayaan` ini.

Bila ini semua menjadi kenyataan, industri filem tidak akan ketandusan  pengurus, penyelidik, pemudahcara, perunding dan pengedar dan lain-lain yang terlatih secara formal dan  profesional. Barisan ini akan membantu para karyawan/ pengarah filem dalam mengerjakan hasil seni mereka secara penuh telus dan jujur.


Keyakinan Pelabur

Seperti yang seringkali penulis tegaskan, industri didukung oleh dua elemen utama iaitu pasaran dan pelaburan.

Seiring matlamat pentadbir industri dalam menggalakkan pelaburan dalam industri ini, tidak kira Pelaburan Langsung Domestik (DDI) mahupun Pelaburan Langsung Asing (FDI), pelabur harus mempunyai keyakinan terhadap industri ini dalam dua elemen utama; kekukuhan pasaran dan keanjalan terhadap sebarang perubahan trend pasaran.

Pelabur akan melihat kepada dua elemen ini. Hanya setelah keyakinan terhadap sesebuah industri, pilihan pelaburan diputuskan. Jika kita gagal memperlihatkan industri filem di Malaysia sebagai sebuah industri yang mempunyai reputasi, kita akan kehilangan potensi pelaburan yang mampu menjana perkembangan industri.

Lebih teruk dari itu, kita akan kehilangan keyakinan dari para pihak pengurusan tertinggi kerajaan kita sendiri tentang kepentingan yang mampu industri ini mainkan dalam mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Jika ini berlaku, pastinya sukar bagi kita menawarkan pelbagai insentif seperti pengecualian cukai dan sebagainya kepada potensi pelabur. Situasi timbal balik ini akhirnya membuatkan industri filem Malaysia semakin lama semakin perlahan dan hilang daya saingnya.

Selain itu,  sebagai sebuah industri, industri filem hanya mampu membangun secara konsisten dengan `kesetiaan` dari pelabur. Pelabur yang serius akan tetap bertahan dalam industri untuk bersama-sama pentadbir mendepani sebarang isu mahupun senario perubahan dalam industri serta mencari penyelesaian yang paling ideal. Kita tidak mahu pelabur `bidan terjun` atau `mee segera` yang hanya mengambil kesempatan dalam perkembangan industri ini. Golongan ini hanya akan menjadikan industri dalam hala tuju yang tidak menentu.

Usaha menarik pelaburan asing juga adalah salah satu pendekatan yang relevan dalam memperkembang industri filem di Malaysia. Penyertaan dari syarikat gergasi penerbitan dari luar negara pasti memberikan nilai tambah kepada industri dari sudut kredibiliti. Namun, secara perkiraan mudahnya, kita sendiri dapat melihat kesukaran untuk kita menarik pelabur asing jika syarikat modal teroka (venture capital) di negara kita sendiri kurang yakin dengan industri ini.

Penulis amat berharap, seiring perkembangan bidang penyelidikan industri dalam industri filem Malaysia, ia akan memberikan persepsi positif terhadap industri ini dikalangan pelabur  korporat ini.


Peranan Pentadbir & Institusi Penyelidikan

Jika dilihat dari sudut pandang  pentadbir, penulis dapat melihat peningkatan kesedaran terhadap  penyelidikan industri yang semakin subur dikalangan pentadbir industri. Ini termasuklah di organisasi seperti Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS), Unit Perlaksanaan & Pengurusan Prestasi (PEMANDU), Multimedia Development Corporation (MDEC) dan sebagainya.

Namun, harus diakui usaha dari pihak pentadbir sahaja tidak mencukupi. Organisasi ini adalah badan pentadbir yang mempunyai bidang tugas yang amat luas dan mencabar. Tugas mentadbir sebuah industri yang berpotensi dan berkembang ini adalah suatu tugas yang bukan mudah. Mereka tidak seharusnya dibebankan lagi dengan penyelidikan industri yang pastinya menuntut skill dan kemahiran yang berbeza.

Penulis mencadangkan agar badan pentadbir ini bagi mendapatkan kerjasama dan khidmat dari institut pengajian tinggi dan organisasi penyelidikan yang berkecuali dalam mendapatkan maklumat berkaitan mahupun menjalankan penyelidikan bagi pihak mereka. Hasil penyelidikan dari badan berkecuali, meski dibiayai oleh organisasi pentadbir, pastinya mempunyai reputasi dan kredibiliti lebih tinggi dari aspek ketepatan dan ketelusan.


Penutup

Boleh disimpulkan,  idea besar yang ingin penulis sampaikan di atas adalah berkisar ke arah membina sebuah industri yang mempunyai reputasi tinggi. Penyelidikan industri mampu salah satu elemen yang membantu ke arah usaha ini.

Penyelidikan akan memberikan reputasi yang positif terhadap industri filem Malaysia kepada semua pihak.  Lebih penting dari itu, ia bakal menyediakan maklumat-maklumat tepat dan terperinci dalam membantu menyediakan tapak asas yang kukuh terhadap gerakan pembangunan industri ini.

Semoga gandingan semua pihak termasuk pentadbir, penyelidik, penggiat, pelabur, penonton dan sebagainya mampu membina industri filem sebagai sebuah industri yang kondusif dan kompetatif, sekaligus memperkukuh industri filem dalam `meraikan` peradaban abad ke-21.

8 comments:

 1. slm en azharul, saya fatimah tajuddin, pensyarah mass comm di uitm lendu, saya amat tertarik dgn penulisan serta isu2 yang dibangkitkan oleh saudara, saya juga bersetuju dengan pendapat yg kita perlu lebih penyelidikan. saya juga a movie buff n tgh planning nak further phD on film studies but focusing on nation building. pendapat sayelah..masyarakat xnpk bidang perfileman ini sebagai sesuatu yang serius kerana filem2 di malaysia kebanyakannya tidak fokus atau bersemangat dalam mempromosi tema, or jalan cerita yang membina or inspiring. terdapat banyak isu2 sosial sama ada dari micro or macro level yang boleh diambil oleh pengarah filem/producers dan yang paling penting, si penulis. sebgai contoh, Yasmin Ahmad dalam semua filem nya mmg wujudnya sebuah isu yang lebih besar iaitu, isu2 budaya, perkauman, agama, pendidikan. mungkin disebabkan latarbelakangnya mmg seorang pelajar psychology. saya juga setuju dengan pendapat en azharul yang kajian mesti dijalankan bukan hanya pada nilai sinematik tapi pada nilai2 kemanusiaan juga. boleh buat cerita mengenai contohnya, hantu tetapi, selitkan juga isu2 budaya, sejarah dan juga isu2 semasa tetapi dalam bentuk kreatif, tetapi apa yang saya tontoni ianya lebih ke arah komedi semata-mata, dan bagi saya itu dapat mencapai objektif untuk peroleh keuntungan, tetapi filem tersebut tidak lah kelihatan bermakna. jika sesebuah filem itu mempunyai "tulang belakang" yang kuat bersandarkan penyelidikan, kreatviti dan semangat untuk mencipta sebuah filem yang bermakna, saya amat yakin, masyarakat malaysia akan menghargai serta terkesan emosi, pemikiran serta kelakuan mereka sebagai seorang individu dan seterusnya sebagai sebuah masyarakat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
   KLIK-> BOCORAN TOTO 2D 3D 4D 5D 6D

   Delete
 2. Saya Achmad Halima Saya ingin menyaksikan karya Allah yang baik dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi buruk di beberapa negara.
  Saat ini saya tinggal di sini di Indonesia. Saya seorang Janda dengan empat anak dan aku terjebak dalam situasi keuangan pada bulan November 2016 dan saya perlu untuk membiayai dan membayar tagihan saya
  Saya adalah korban dari penipuan pemberi pinjaman 3-kredit, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan bahwa teman-teman saya menjelaskan situasi saya dan kemudian memperkenalkan saya ke sebuah perusahaan pinjaman yang ALEXANDER ROBERT PINJAMAN PERUSAHAAN terpercaya.
  Bagi orang-orang yang mencari pinjaman? Jadi Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan internet di sini, tapi mereka masih sangat nyata di perusahaan pinjaman palsu.
  Saya mendapat pinjaman saya dari ALEXANDER ROBERT PINJAMAN PERUSAHAAN Rp900,000,000 sangat mudah dalam waktu 24 jam yang saya diterapkan, jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui ALEXANDER ROBERT PINJAMAN FIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda, silakan hubungi ALEXANDER ROBERT PINJAMAN PERUSAHAAN. menghubungi mereka melalui email:. (Alexanderrobertloan@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (achmadhalima@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  ReplyDelete
 3. Halo,
  nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak peminjam pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 pemberi pinjaman, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang karena berhutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman asli dan perusahaan yang sangat andal yaitu Ibu Alicia Radu yang mendapat pinjaman saya 800 juta rupiah Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam Tanpa ada tekanan dan pada suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan apa pun sehingga saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati karena ia sangat membantu dalam kehidupan dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya akan dengan senang hati menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu orang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  ReplyDelete
 4. Halo semuanya, Nama saya Siska wibowo saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang mahasiswa, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman penipuan dan kejahatan di sini di internet , Sampai saya melihat posting Bapak Suryanto tentang Nyonya Esther Patrick dan saya menghubunginya melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Beberapa bulan yang lalu, saya putus asa untuk membantu biaya sekolah dan proyek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat memperbaiki beberapa hal yang bahkan tidak cukup, jadi saya mencari pinjaman online tetapi scammed.

  Saya hampir tidak menyerah sampai saya mencari saran dari teman saya Pak Suryanto memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat andal yang meminjamkan dengan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp200.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan tingkat bunga rendah 2 %. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, segera saya menghubungi ibu melalui (estherpatrick83@gmail.com)

  Dan juga saya diberi pilihan apakah saya ingin cek kertas dikirim kepada saya melalui jasa kurir, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank saya, karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres atau penundaan.

  Yakin dan yakin bahwa ini asli karena saya memiliki semua bukti pemrosesan pinjaman ini termasuk kartu ID, dokumen perjanjian pinjaman, dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Madam ESTHER PATRICK dengan penghargaan dan kepercayaan perusahaan yang sepenuh hati karena dia benar-benar telah membantu hidup saya membayar proyek saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Madam melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (siskawibowo71@gmail.com) jika Anda merasa kesulitan atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya kirim langsung ke rekening bulanan Nyonya seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Nyonya ESTHER PATRICK untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 5. Hari yang baik untuk semua warga negara Indonesia, nama saya Nurul Yudianto, tolong, saya ingin berbagi kesaksian hidup saya yang sebenarnya di sini di platform ini sehingga semua warga negara Indonesia berhati-hati dengan pemberi pinjaman pinjaman di internet

  Setelah beberapa waktu berusaha mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan terus ditolak, saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman secara online tetapi saya curang dan kehilangan Rp18,7 juta, kepada seorang wanita di saudi arabia dan Nigeria.

  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan teman saya Nyonya Rika Nadia (rikanadia6@gmail.com) yang kemudian memperkenalkan saya kepada Lady Esther, manajer Cabang dari Access Loan Firm, sehingga teman saya meminta saya untuk mendaftar dari LADY ESTHER, jadi saya Menjerit dituangkan dan dihubungi LADY ESTHER. melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Saya mengajukan pinjaman sebesar Rp250 juta dengan suku bunga 2%, sehingga pinjaman disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pengalihan pinjaman, saya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari satu setengah jam uang pinjaman telah dimasukkan ke dalam rekening bank saya.

  Saya pikir itu adalah lelucon sampai saya menerima panggilan dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah Rp250 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan telah menjawab doa-doa saya dengan buku pinjaman dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

  Semoga Tuhan memberkati LADY ESTHER untuk mewujudkan kehidupan yang adil bagi saya, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Mrs. LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) atas pinjaman Anda

  Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: (nurulyudianto2@gmail.com) Salam

  ReplyDelete
 6. Saya Suryanto dari Indonesia di Kota Palu, saya mencurahkan waktu saya di sini karena janji yang saya berikan kepada LADY ESTHER PATRICK yang kebetulan adalah Tuhan yang mengirim pemberi pinjaman online dan saya berdoa kepada TUHAN untuk dapat melihat posisi saya hari ini.

  Beberapa bulan yang lalu saya melihat komentar yang diposting oleh seorang wanita bernama Nurul Yudianto dan bagaimana dia telah scammed meminta pinjaman online, menurut dia sebelum ALLAH mengarahkannya ke tangan Mrs. ESTHER PATRICK. (ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM)

  Saya memutuskan untuk menghubungi NURUL YUDIANTO untuk memastikan apakah itu benar dan untuk membimbing saya tentang cara mendapatkan pinjaman dari LADY ESTHER PATRICK, dia mengatakan kepada saya untuk menghubungi Lady. Saya bersikeras bahwa dia harus memberi tahu saya proses dan kriteria yang dia katakan sangat mudah. dari Mrs. ESTHER, yang perlu saya lakukan adalah menghubunginya, mengisi formulir untuk mengirim pengembalian, mengirim saya scan kartu identitas saya, kemudian mendaftar dengan perusahaan setelah itu saya akan mendapatkan pinjaman saya. . Lalu saya bertanya kepadanya bagaimana Anda mendapatkan pinjaman Anda? Dia menjawab bahwa hanya itu yang dia lakukan, yang sangat mengejutkan.

   Saya menghubungi Mrs ESTHER PATRICK dan saya mengikuti instruksi dengan hati-hati untuk saya, saya memenuhi persyaratan mereka dan pinjaman saya disetujui dengan sukses tetapi sebelum pinjaman dipindahkan ke akun saya, saya diminta membuat janji untuk membagikan kabar baik tentang Mrs. ESTHER PATRICK dan itulah mengapa Anda melihat posting ini hari ini untuk kejutan terbesar saya, saya menerima peringatan Rp350.000.000. jadi saya menyarankan semua orang yang mencari sumber tepercaya untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Mrs. ESTHER PATRICK melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) untuk mendapatkan pinjaman yang dijamin, Anda juga dapat menghubungi saya di Email saya: (suryantosuryanto524@gmail.com)

  ReplyDelete
 7. 1xbet - Best Bet in 1xBet - Download or Install for Android
  1xbet 토토 사이트 is the best betting app in the world febcasino created for esports. It is a one of the https://febcasino.com/review/merit-casino/ safest and most trusted names wooricasinos.info among 1xbet 먹튀 players. It offers a user friendly interface

  ReplyDelete